Motionsverksamhet

Finlands Svenska Idrott vill stöda sina föreningar i utvecklandet av motionsverksamhet (bl.a. kurser, evenemang och regelbundna träningar öppna för intresserade motionärer. Hur mår motionsverksamheten i er förening? Har ni planer på att utveckla föreningens motionsevenemang, öppna träningspass eller idrottsrelaterade kurser och utbildningar? Öppen motionsverksamhet i föreningens regi kan vara ett framgångsrikt recept för att knyta nya medlemmar till föreningen samt främja idrottsverksamhet inom den egna regionen.

Kontakta Finlands Svenska Idrotts motionsansvarig för konsultering och sparr kring utveckling av föreningens motionsverksamhet.