AKTUELLT

NYTT MATERIAL FÖR ATT FRÄMJA BARNS OCH UNGAS MOTIONSVANOR

UKK-institutetFrisk skolelev och Smart Moves har producerat en hel del nytt svenskspråkigt material kring träningsrekommendationer för barn och unga (7-17år). Vi på Finlands Svenska Idrott är mer än glada över att få dela det vidare!

För alla i åldern 7–17 år rekommenderas minst 60 minuter åldersanpassad mångsidig, rask och ansträngande motion på ett passande sätt dagligen. Materialet kan utnyttjas av lärare, hälsovårdspersonal eller annan yrkesmänniska inom hälsovården i arbete med barn och unga.

Motionsrekommendationer i olika format

Bildformat

Fyrsidig broschyr

Presentationsmaterial

Animerad video

Webbapplikation för att granska barns och ungas motionsvanor

Webbapplikationen ”Online-enkäten om motion hjälper barn och unga” att granska sina motionsvanor och erbjuder stöd om motionsvanorna kräver ändring. Webbapplikationen är riktad till barn och unga i åldern 10–17 år och den innehåller anpassade framgångssteg för dem som går på lågstadiet, högstadiet och andra stadiet samt för dem som inte studerar.

Webbaplikationen


Applikationen, som producerats för lärare samt yrkespersonal inom idrott och hälsa, är tillgänglig
och optimerad för mobila apparater. Applikationen behöver inte laddas ner och svaren ges anonymt. Det tar 5–10 minuter att besvara frågorna.

Dagboken, planeringsbottnen och lektionsplanen kompletterar webbplattformen

Som hjälp för ifyllandet av enkäten i webbapplikationen erbjuds en dagbok för att följa med motion och sömn under en veckas tid. Veckodagboken kan fyllas i elektroniskt eller för hand på utskriven version. Dagboken kan också användas utan online-enkäten.

För att bygga upp en plan för fortsättningen kan man däremot ladda ner ett planeringsbotten.

För att hantera rekommendationen för fysisk aktivitet för barn och unga samt betydelsen och
effekten av motion har även lektionsplaner för högstadiet och andra stadiet publicerats. Lektionsplanen för högstadiet finns på tervekoululainen.fi-sidan och lektionsplanen som är riktad till andra stadiet finns på smartmoves.fi-sidan.

Färdigt presentationsmaterial, som innehåller bl.a. den animerade videon om motionsrekommendationen, online-enkäten om motion, veckodagboken och planeringsbottnen, finns tillgängligt. Även presentationsmaterialet är tillgängligt på svenska och engelska utöver finska.

Ut och spring – 10.5.2024

Den 10 maj höjer vi pulsen under drömmarnas motionsdag 2024. Som tema i år har vi skapat en rolig utmaning för barn som heter ”Ut och spring”. Vi välkomnar alla skolor, daghem och hobbygrupper att delta! Vårt mål är att tillsammans springa så långt som möjligt! 

Anmäl din grupp med före den 7.5.2024. Bland alla som deltar lottar vi ut fem redskapskassar med hopprep, koner, bollar.

En kilometer upp – hela maj

En kilometer upp är en flåsig motionsutmaning som går ut på att samla 1000 meter i höjd under maj-månad. Ta på dig joggingskorna och påbörja träningen i trappor eller backe! Trappträning är en mångsidig och kraftfull träningsform som integrerar kondition, uthållighet, styrka och balans. Motionstrappor är populära och finns i de flesta kommuner. Du kan också träna i en backe utan trappor.