VINTERBINGO

Det är alltid lite roligt med olika utmaningar. Den här vinterbingon riktar sig till  daghem, och de lägre skolklasserna. Den kan med fördel också göras i hemmet eller på eftermiddagsverksamheten. 

Målet är att försöka få ihop så många rader lodrätt, vågrätt och kors som man hinner före vintern tar slut. Man kan göra utmaningen enskilt, i par, i grupp eller med en hel klass.

I vinterbingon vill vi lära dig att klä dig varmt och att få uppleva vinterns olika varianter från blöt slasksnö till sträng kyla med rimfrost.

För mera infromation

Eva-Lotta Backman

+358 50 524 9624
eva-lotta.backman(a)idrott.fi