LEK OCH RÖRELSE

Alla barn skall ha rätt att röra på sig på roligt och givande sätt. Finlands Svenska Idrott vill inspirera och motivera barn och unga till motion och rörelse.

Lek och rörelse-kurser riktar sig till alla barnledare inom olika verksamheter. Barn kan behöva en välvillig knuff för att komma igång med att leka och röra på sig, och vi vuxna kan behöva hjälp på traven för att ladda den där knuffen med så mycket glädje som möjligt.

Våra lek och rörelse-kurser är fulla med inspiration för alla som i sin dagliga verksamhet jobbar för att få barn att röra på sig.

Rörelseaktiviteter och lek är nödvändigt för barns hälsa. Glädjen över att hoppa och springa finns inbyggd i barns kroppar och vi vet att såväl kroppen som knoppen fungerar bättre om barn får samarbeta, gärna under lekfulla former. 

Vi arrangerar även kurser för mindre grupper, varför inte hos er. Tag kontakt så kan vi planera vidare.

Eva-Lotta Backman

+35850 5249 624
eva-lotta.backman(a)idrott.fi