Kurser

Småbarnspedagogiken i rörelse är ett landsomfattande projekt där målet är att öka andelen fysiska aktivitet genom olika metoder samt att minska stillasittande. Kurser på svenska arrangeras av Finlands Svenska Idrott. Övriga kurser arrangerads av Utbildningstyrelsen och av Etelä-Suomen Liikunta ja Urheilu. Projektet understöds av Utbildnings- och kulturministeriet och Utbildningsstyrelsen och förverkligas genom många olika aktörer. Kommuner och organisationer är med. Finlands Svenska Idrott koordinerar den svenska verksamheten och utbildningar.

Kurser och webBinarium VÅREN

LUNCHWEBBINAR 2023

Alla webbinarium är kostnadsfria, välkommen med!

18.4 kl. 12:30-13:15 Om att inspirera barn till rörelse i naturen.

Att vara ledare och förebild för barn innebär ansvar. När verksamheten sker i naturen är det så inspirerande och roligt. Under lunchwebinaret berättar Tuula Torro om  lekar och övningar som inkluderar rörelseglädje, på gården och i naturen. Från ett ledarperspektiv. Hur kan vi inspirera barnen till rörelseglädje och hur kan vi inspirera våra kolleger. Föreläsare: Tuula Torro är förskollärare och har lång erfarenhet av att arbeta i förskola. Hon har under 10 år varit rektor på sin egen förskola i Stockholm. Nu arbetar hon på sitt egna futbidlningsöretag och som yrkeslärare på en barnskötarutbildning. Tuula har länge varit aktiv i Friluftsfrämjandet där hon bland annat håller kurser för blivande barnledare. Anmäl HÄR dig senast 17.4

3.5 kl. 15:00-16:00 Motoriklek och – observationer

Vad behöver barn kunna för att vara med i rörelselek?
Du får tips på hur du kan observera barns motorik samtidigt som barnen får en positiv rörelseupplevselse.
Ingegerd presenterar perception och motorikövningar med utgångspunkt i häftet MUGI motoriklek.

Ett barn siom har svårigheter med någon av rörelserna, bör stimuleras att utföra olika övningar i föregående utvecklingsfas i många olika sammanhang. Rörelseträning får aldrig upplevas som ett tvång och misslyckanden bör i möjligaste undvikas. Bara om barnet tycker det är roligt lär det sig, det är alltså en utmaning för ledaren att använda sin fantasi till att motivera  barnen, så att det blir roligt att leka tillsammans. Säkerhet i kroppsrörelserna ger rörelseglädje och stäkt fysisk självkänsla, vilket kan vara en bra grund för all inlärning.

För att studera och observera förändringar i grovmotoriska förmåga, det vill säga balans- och koordinationförmåga, genomförs motorikobservationer. 
Föreläsare Ingegerd Ericsson. Associate professor in Sport sciences, Malmö University. Mera information om MUGI hittar du på  www.mugi.se.
Tillfället är gratis och online via zoom. Obligatorisk anmälning HÄR, senast 28.4

11.5 kl. 12:30-13:15 Anpassad rörelse på daghem

Vad behöver du veta om anpassad motion för barn inom småbarnspedagogiken? I detta webbinar tar vi upp hur anpassad motion kan se ut inom dagvården. Vad det finns för redskap och hjälpmedel som kan användas och var man kan få tag på dem. 
Även terminologin kring anpassa motion är förnyad och det finns en rad nya moderna benämningar som tas upp. Inspirerande Lotta Nylund berättar om hur anpassad motion kan förverligas i olika miljöer.
Tillfället är gratis och online via zoom.
Obligatorisk anmälan HÄR, senast 10.5


Inom projektet arrangerar vi även kurser i samarbete med daghem och kommuner. Tag kontakt så berättar vi mer!

RÖRELSEINSPIRATÖRER

Rörelseinspiratör är en person som inspirerar barn till rörelse inom småbarnspedagogiken.

Detta nätverk är frivilligt och du binder dig inte till något.
Kom med och dela med dig av dina fina rörelseaktiviter för barn.

27.4 kl. 15-16 Inlärningsfönstren kring fysisk aktivitet

Varför är det så viktigt att få träna på att cykla, simma, skida och skrinna när man är barn? Varför är motorik så viktigt för lärandet?
Anmälning HÄR

Deltagande i webbinarium är gratis, men du bör anmäla dig skilt till tillfällena för att få Zoom-länken till tillfällena.

Inspirationswebbinaret arrangeras av Finlands Svenska Idrott inom projektet ”Småbarnepedagogiken i rörelse”

Välkommen!