Kurser

Småbarnspedagogiken i rörelse är ett landsomfattande projekt där målet är att öka andelen fysiska aktivitet genom olika metoder samt att minska stillasittande. Kurser på svenska arrangeras av Finlands Svenska Idrott. Övriga kurser arrangerads av Utbildningstyrelsen och av Etelä-Suomen Liikunta ja Urheilu. Projektet understöds av Utbildnings- och kulturministeriet och Utbildningsstyrelsen och förverkligas genom många olika aktörer. Kommuner och organisationer är med. Finlands Svenska Idrott koordinerar den svenska verksamheten och utbildningar.

Kurser och webBinarium VÅREN

LUNCHWEBBINAR 2024

13.2 kl. 12:30-13:15
Kottar och minnar, matematik inom småbarnspedagogiken.

Matematik inom småbarnspedagogiken. Barn gillar att pyssla i naturen och med enkla naturmaterial blir det riktigt roligt. Acke Henriksson berättar om praktisk miljölära med naturmaterial som redskap. 
Föreläsare är Ann-Cathrine Henriksson från CLL Centret för livslångt lärande.

Webinaret är gratis, men kräver anmälan.
Anmäl HÄR, senast 12.2.

14.3 kl. 12:30-13:15
Väck barnens inre motivation för rörelse och äventyr utomhus

Det är roligt att vara ute, bara man vet vad man skall göra. Många barn har svårt att hitta motivation och iver till att genomföra aktiviteter utomhus. Idag blir polariseringen mellan barn som är aktiva och barn som är passiva större hela tiden. Genom att minska stillasittande och öka andelen fysisk aktivitet vill öka välmående bland barn och unga. 

Susann Fagerström delar med sig av praktiska tips och insikter för hur du som pedagog kan hitta miljöer som uppmuntrar till lekfullhet, nyfikenhet och glädje utomhus.

Webbinaret är gratis, men kräver anmälan.
Anmäl HÄR, senast 13.3.

18.4 kl 12:30-13:15
Flinka fingrar

Visste du att mycket av inlärningen sker genom att använda sina händer. Barn upptäcker världen med sina händer. Hur kan vi utnyttja naturen vid barns inlärning.
Föreläsare Henrika Backman Backman är ergoterapeut, med sin mångåriga erfarenhet berättar hon om hur vi kan stödja barn i deras motoriska utveckling. Du som pedagog får tips vilka utmaningar det finns samt hur stödja daghemsbarn både gällande fin- och grovmotoriken utomhus i en inspirerande miljö.
Anmäl HÄR, senast 17.4

Inom projektet arrangerar vi även kurser i samarbete med daghem och kommuner. Tag kontakt så berättar vi mer!

RÖRELSEINSPIRATÖRER

Rörelseinspiratör är en person som inspirerar barn till rörelse inom småbarnspedagogiken.

Detta nätverk är frivilligt och du binder dig inte till något.
Kom med och dela med dig av dina fina rörelseaktiviter för barn.

15.2.2024 kl. 12:30-13:15
Så inkluderar du rörelse inom småbarnspedagogiken

Genom ett samarbete mellan Alavuus, Ikalis, Kyrkslätt, Kotka, Lojo, Mäntsälä, Nurmijärvi, Uleåborg och Sastamala har det tagits fram ett material för personalen kring varje barns rätt till rörelse. Barnet rätt till rörelse finns nedskrivet i planen kring småbarnsfostran vilket förutsätter att alla som arbetar med barnet skall uppmuntra barnet till rörelse.
Under träffen går vi igenom hur du på ett enkelt sätt kan försöka inkludera rörelse och aktivitet i det vanliga vardagsprogramet.
Detta material ger en bra vision på hur man kan få in rörelse och motion för barn inom dagvård.
Anmälning HÄR

Deltagande i träffen är gratis, men du bör anmäla dig skilt till tillfällena för att få Zoom-länken till tillfällena.

Vårens övriga datum är:
19.3 kl. 12:30-13:15
11.4 kl. 12:30-13:15
7.5 kl. 12:30-13:15

Inspirationswebbinaret arrangeras av Finlands Svenska Idrott inom projektet ”Småbarnepedagogiken i rörelse”

Välkommen!

BANDADE WEBBINAR

Vi vill ge möjlighet för dig som varit förhindrad att delta den 24.1 att nu få ta del av våra webbinar.

Föreläsare Tuula Torro
Föreläsare Johanna Berlin