ÅLDERSINDELNING 

Skogknopparna

Barn i 1-3-årsåldern. Skogsknopparna gör korta skogspromenader, och ofta är föräldrarna med i gruppen. Skogsknopparna leker, sjunger och pysslar i naturen.

Skogsknyttarna

Barn i 3-4 årsåldern. Skogsknyttarna upptäcker med alla sina sinnen, och samtidigt tränar de både fin- och grovmotorik ute i skogen. Skogsknyttarna upptäcker naturen i mindre skala och arbetar mycket med begreppsbildning.

Barnen får lära sig vara aktsamma om det som lever i skogen. Med den vuxnas stöd kan småbarn tidigt få upp ögonen för att upptäcka och förstå hur allt hänger ihop i naturen, och lära sig tänka i enkla banor. Barnen lär sig förstå livets gång, från födseln till döden.

Barnets möjligheter till kroppslig aktivitet och vana att röra sig i naturen har stor betydelse för den totala utvecklingen. Skogsknyttarna går ca 10 gånger per termin ut i skogen på en ca två timmar lång tur. Under dessa gånger går de varje gång till samma plats för att äta sin matsäck.

Skogsmulle

För barn i 5-6 årsåldern. Skogsmulleskolans idé och målsättning bygger på att barnen, genom användning av sina sinnen, följer med naturens liv. Genom att smaka, lukta, lyssna och känna på olika naturföremål skapar sig barnen en bild av hur allt hänger ihop.

I skogen kan barnen leka fritt, hoppa, klättra, bygga, vara detektiver och forskare. De lär sig vara rädd om naturen och uppleva livet i naturen med alla sina sinnen. Barnen får vara ute i alla väder och äta vägkost vid sin egen mulleplats. Det är viktigt att barnen trygghet från en ledare.

I skogen bygger barnen upp känslan för naturen och dess otaliga sätt att synkronisera livet mellan olika livsformer, som barnet möter i skogen. Genom att röra sig i naturen utvecklas även konditionen, men också koordinationen samt förmågan att samordna kroppsrörelserna till terrängen.

Skogsmullebarnen har vägkost med sig då de går ca 10 gånger per termin ut i skogen.

Skogsströvare

För barn i 7-9 årsåldern. Verksamheten finns i föreningar och eftisar. Många skolor har verksamheten som en del av natur- och miljökunskapen.

Strövarna gör upptäcktsfärder i en trygg miljö, vilket även innebär att lära sig grunden i att använda karta och kompass.

I verksamheten lär sig barnen även vad allemansrätten innebär.

Leken har stor betydelse i strövarverksamheten, och barnen lär sig känna naturens sammanhang. Strövarna utforskar växter, djur och fåglar. Genom att se olika naturtyper kan barnen förstå sammanhang, vilket är grunden för ett ekologiskt tänkande.

Strövarna lär sig att trivas ute i alla väder och under alla årstider. Att vara rätt klädd och hålla sig torr och varm är ett mål i strövarverksamheten.