Guidelines för den utsatta

Vad kan du göra om du riskerar att bli eller blivit utsatt för trakasserier?

Sexuella trakasserier är aldrig accepterat och ingen person skall behöva utsättas för det. Trakasserier kan inledningsvis börja med mindre former av (tvetydiga) trakasserier som sedan riskerar att öka med tiden. Ibland kan en handling kännas bra först, men som sedan övergår till obehag. Därför är det viktigt att lyssna och ta sina känslor på allvar.

En obehagskänsla signalerar att någonting är fel. En person skall heller inte utgå från att hen skall behöva tåla saker som upplevs jobbiga så som tvetydiga skämt eller nedvärderande jargong. Det är alltid offrets subjektiva upplevelser av kränkningen som har betydelse och hen har rätt att reagera på sådant som upplevs som kränkande.

Här är några förslag om du blivit utsatt för trakasserier:

  • Säg ifrån när något inte känns önskvärt
  • Markera att beteendet är oönskat genom att be hen att sluta eller be någon annan om hjälp, om det känns svårt att säga själv.
  • Berätta om händelsen för någon du känner förtroende för. Sök alltid stöd och hjälp om det inte hjälper att säga ifrån eller om du upplever ett starkt obehag efter att trakasserierna har skett.
  • Dokumentera dina upplevelser

Om beteendet inte upphör, spara eventuella meddelanden eller annat som kan kännas olustiga. Skriv också ner dina egna upplevelser på papper, som du kan återgå till ifall vidareutredning behövs. De egna minnen och upplevelserna kan bli otydliga med tiden eller i en situation där du blir förhörd.

Vad kan du som har utsatts för sexuella övergrepp göra?

Det behöver inte vara våldtäkt enligt lagen för att det ska vara olagligt. Alla sexuella handlingar som du blir utsatt för mot din vilja är sexualbrott.

Hur en person som blivit utsatt för sexuella övergrepp reagerar kan vara mycket olika. Många kan uppleva ett s.k. frysläge som kan ske under själva övergreppet och/eller efter övergreppet. Det finns inget “rätt sätt” att reagera om en person har utsatts för ett övergrepp.

Den person som utsätter en annan person för övergrepp har skulden, oavsett vilken situation det handlar om, var offret befann sig, hur offret var klädd eller hur offret betedde dig.

Här är några förslag du kan göra ifall du utsatts för övergrepp:

  • Lita på känslan. Din hjärna vill kanske tänka att det inte var så farligt, men upplevelsen och känslan räcker.
  • Du skall inte ensamt bära ansvar över det som har skett. Om du har blivit utsatt för sexuella övergrepp finns hjälp och stöd att få. Du behöver bearbeta det som har hänt och se till så att du har bra stöd i vardagen. Du har rätt till professionellt stöd och hjälp.
  • När det är frågan om ett övergrepp är det viktigt att utredningen görs av polisen. Även i situationer där du är osäker skall du alltid vara i kontakt med polisen.
  • Andra instanser som du kan ta stöd av är:

Kategorier:
Respekt inom idrott Trakasserifri idrott