Omfattande utredning kring trakasserier väcker känslor (och oro) på idrottsfältet

Finlands Centrum för etik inom idrotten (FCEI) publicerade under tisdagen resultaten från en omfattande utredning kring trakasserier. Undersökningsdata visar att sexuella trakasserier och trakasserier på grund av kön framkommer inom idrott. I enkäten deltog 9 018 tävlingsidrottare från 48 olika grenförbund. De yngsta idrottarna som har svarat på enkäten är 16 år.

De största riskgrupperna för att utsättas för sexuella trakasserier är kvinnor, personer i ung ålder, minoriteter och kvinnor som idrottar på hög nivå. Ur rapporten framgår att var tredje kvinna och var femte man har utsatts för sexuella trakasserier inom tävlingsidrotten. Enligt undersökningen hade män som tillhör en sexuella minoriteter största sannolikheten för att utsättas för sexuella trakasserier. Av minoriteterna hade funktionsnedsatta kvinnor största sannolikheten för att utsättas för trakasserier på grund av kön. 

Trakasserier ger sig till uttryck i olika former. Oftast handlar det om förminskning, kränkande kommentarer, sexuellt färgade kommentarer om idrottarens kropp eller homofobiska skämt om sexuella minoriteter. Från undersökningen framkommer att tävlingsidrottarna har även upplevt fysiska trakasserier. Sammanlagt 70 personer har upplevt sexuellt tvång och 14 idrottare har utsatts för våldtäkt eller våldtäktsförsök. Dessa siffror bör vara noll.

På basen av resultaten från undersökningen rekommenderar FCEI att hela idrottsgemenskapen målmedvetet fortsätter göra åtgärder för att ändra idrottskulturen. Detta skall göras genom spridning av material och information om tjänster. 

Finlands Svenska Idrott och projektet På samma linje vill stödja idrottsföreningar och deras aktörer i det förebyggande arbetet mot trakasserier inom idrotten. Genom utarbetade verksamhetsmodeller och kunskapsspridning kan vi göra mycket för att förhindra trakasserier och ingripa innan situationen uppstår. Genom att vara i kontakt med På samma linjes personal, kan föreningen tillsammans göra upp en strategi över det förebyggande arbetet. 

Länk till kort sammanfattning på svenska
Länk till FCEI undersökningen (på finska)

Vill er förening delta i arbetet?

Vill ni i er förening vara med och jobba mot sexuella trakasserier och osakligt beteende? Behöver ni hjälp för att komma igång? Ta kontakt för att bolla tankar och idéer eller för att boka in en träff med våra sakkunniga.

Tarja Krum

+35840 6212 560
tarja.krum@idrott.fi

Saara Norrgrann

+35840 6643 424
saara.norrgrann@idrott.fi

Kategorier:
Allmänt Respekt inom idrott Trakasserifri idrott