Riktlinjer för en trygg idrott

Ibland uppstår oväntade konfliktsituationer inom föreningen. Genom att diskutera  saken inom föreningen ger ett bra förebyggande stöd för att objektivt reflektera kring vad föreningen vill stå för och därmed också hur handla/agera i situationen. Diskussion med utomstående kan även hjälpa att se saken från ett objektivt perspektiv.

Här är några riktlinjer för idrottsverksamheten från Finlands Svenska Idrott

  • Föreningens värdegrund och spelregler ger verksamheten riktlinjer. Besluten skall stämma överens med dessa.
  • En prioritet är att se till att idrottsmiljön är trygg, jämställd och respektfull för alla inom verksamheten. En idrottsverksamhet som kännetecknas av dessa ökar möjligheterna till att varje individ blir delaktiga och känner sig som en del av en större gemenskap. Det gör också verksamheten attraktiv och lockar nya individer med. 
  • Barn och ungas rättigheter samt uppfyllande av mänskliga rättigheter är prioritet. Detta är ingen åsiktsfråga.
  • Människorna inom idrotten har en viktig roll i fostran och fungerar som förebilder för speciellt barn och unga.  
  • Även om resultat är en väsentlig sak inom idrotten så är det bra att överväga vilka resultat uppskattas i första hand. Är det tävlingsresultat eller inspiration som leder till att fler vill vara en del av idrottsrörelsen? Finlands Svenska idrotts vision för det bästa resultatet är om idrotten kan inspirera till en god fysisk livsstil livet ut samt ge goda erfarenheter av idrotten som inkluderande, trygg och trivsam. 
  • Vid svåra situationer tänker man lätt på individuell nivå och är orolig för hur beslut skall påverka individer. Det är ändå viktigt att se på situationen ur ett större sammanhang och hur detta kan påverka på organisationell – och på samhällelig nivå. Inga mänskliga rättigheter får brytas. 

Kategorier:
Agera i svåra situationer Allmänt