Vad innebär sexuella trakasserier, trakasserier på grund av kön och sexualbrott?

Vad innebär egentligen sexuella trakasserier? Och vad avses med trakasserier på grund av kön? Trakasserier delas in i två kategorier, sexuella och könsbaserade trakasserier. 

Sexuella trakasserier kan bestå av verbalt, icke-verbalt eller oönskat fysiskt beteende med sexuella drag. Sexuella trakasserier kan vara i form av kommentarer, ord, tafsande, närgångna blickar, ovälkomna komplimanger, inbjudningar eller anspelningar. Sexuella trakasserier är: 

 • sexuellt antydande gester eller miner 
 • oanständiga skämt, att kalla någon bög eller hora, påpekanden eller frågor om kroppen, klädseln eller det intima privatlivet 
 • meddelanden, e-post, telefonsamtal, bilder och videor, inlägg på sociala medier med sexuell underton. 

Sexuella trakasserier kan ibland vara ett juridiskt brott som kallas för sexuellt ofredande. Om de sexuella trakasserierna riktas mot ett barn under 16 år kan de uppfylla rekvisit för sexualbrott.

Könsbaserade trakasserier handlar om icke-önskat beteende riktat mot kön eller könsidentitet, genom till exempel nedvärderande prat om en annans kön. Trakasserier på grund av kön är till exempel: 

 • nedsättande uttalanden om det andra könet
 • förnedrande av det andra könet
 • mobbning då den baserar sig på den mobbades kön.

Trakasserier kan ha allvarliga följder, bland annat depression, ångest, skuld, stress, och påverka idrottsutövandet negativt. Oftast är idrottare trakasseraren. Därför uppmanar FCEI idrottare att kritiskt granska sitt eget och sin grupps beteende samt vid behov ändra det. Idrottare har skyldighet att ingripa och rapportera trakasserier. För tränare är det viktigt att granska sin träningsmiljö. Det är viktigt att ingripa då det sker traksserier, oberoende trakasserarens roll eller ställning. Det ska vara nolltolerans för trakasserier. Med en trakasseri idrott avses att man förstår och respekterar gränser samt att handlingar och ord går hand i hand. På det viset bildas en trygg och trivsam atmosfär där var och respekteras som sig själv.

Ett sexualbrott igen innebär en handling som kränker en persons sexuella självbestämmanderätt eller ett barns normala utveckling. Handlingen vara ansikte mot ansikte, per telefon eller på nätet. En handling där en vuxen utsätter ett barn under 16 år sexuellt är alltid ett brott. Barn och unga under 18 år skyddas av en skyddsålder, vilket innebär att en vuxen utsätter ett barn eller ung för sexuell handling eller samlag som sker inom ett förtroendeförhållande eller i auktoritetsställning. Personer i ett förtroendeförhållande eller i auktoritetsställning kan vara ett barns eller en ung persons lärare, hobby- eller annan handledare, tränare eller assistent. Sexualbrott kan bestå av: 

 • Sexuellt utnyttjande av barn, i form av exempelvis
  • Att man lockar ett barn till sexuella handlingar
  • Att man berör ett barns bröst, könsorgan, bak eller lår 
  • Att man skickar sexuella förslag, ord och meddelanden som riktas mot ett barn under 16 år
  • Att man visar material med sexuell karaktär för ett barn 
  • Att man har samlag med ett barn under 16 år 
  • Att man sexuellt trakasserar 
  • Att man våldtar

Bakom statistiken finns alltid en människa. Ibland kan det vara svårt att urskilja att vem råkar ut för osakligt beteende av sexuell karaktär inom idrotten. Läs mer om ett exempel på hur ett sexuellt utnyttjande kan se ut på Vasabladets artikel “Hennes sexuella relation med tränaren känns fortfarande som en skam” (11.9)

Kategorier:
Allmänt Respekt inom idrott Trakasserifri idrott