Grundprinciper som varje tränare och ledare bör veta då man är i en tränare-adept relation

Förutom att sexuella trakasserier och könsbaserade trakasserier bör behandlas mer på tränarutbildningar och medvetandegöras hos tränare och ledare, behöver även tränares och ledares skyldigheter tas upp när det kommer till temat. Detta poängterar Finlands Centrum för Etik inom Idrotten (FCEI) som 8.9 publicerade en forskning kring trakasseriers förekomst inom den finska idrotten.  

Ofta blir en relation och en adept väldigt nära. Man spenderar mycket tid ihop och försöker hitta lösning till problem som kanske aldrig diskuterat med någon annan, samt delar glädje och motgångar tillsammans. En relation som kan vara väldigt berikande och givande. 

Det man ändå måste komma ihåg som tränare, är att tränaren är hierarkiskt i en högre position jämfört med idrottaren. Därmed oberoende hur mycket en tränare än poängterar för adepten att man är likvärdig och på samma nivå så finns ändå för idrottaren en upplevelse av osynlig strukturell skillnadsnivå. Detta kan komma fram i att man inte är helt öppen med tränaren eller vågar ta upp alla saker. 

Således skall man komma ihåg att ingår en tränare en sexuell relation med en adept, så kan det handla om sexuellt utnyttjande, ifall adepten och tränaren har olika syften. Det är viktigt att komma ihåg att en adept kan i början uppleva saken spännande och vara med på relationen. Men kan efter en tid ångra sig och hamna i en så kallad frysreaktion och därmed inte vågar uttrycka att hen upplever saken fel. Det är olagligt att närma sig sexuellt en 16 åring överlag i samhället, men t.ex. inom idrotten har man infört en skyddsålder med syfte att skydda personer under 18 år som är i ett förtroendeförhållande med någon. 

Mer diskussioner om sexuella trakasserier kan du lyssna om på slaget efter 12 avsnitt Hur tackla problemen med sexuella trakasserier inom finländsk idrott?”

Kategorier:
Allmänt Respekt inom idrott Trakasserifri idrott