Vi måste bryta tystnadskulturen

Den färska rapporten från FCEI har en betydande roll för att idrotten skall kunna arbeta för en trygg och respektfull idrottsmiljö. Problematiken är att idrotten präglas av sexistiska och homofobiska attityder, vilket i sin tur kan leda till sexuella trakasserier och trakasserier på grund av kön. 

Kännedomen om trakasserier inom idrotten har funnits, men idrottskulturen har inte varit redo för att lyfta fram problemet. Tyvärr är tystnadskulturen inom idrotten stor och därför har man heller inte vågat öppet tala om problematiken. Undersökningen där över 9000 tävlingsidrottare deltog visar på problemens omfattning och att åtgärder bör införas. 

Resultatet fungerar som en väckarklocka. Bakom varje siffra i statistiken finns en människa, vars upplevelser bör tas på allvar. Varje berättelse bidrar till att vi minskar tystnadskulturen och normaliseringen kring dessa frågor inom idrotten. 

Men för att kunna bryta tystnadskulturen bör vi bli medvetna om vad trakasserierna innebär och sprida kunskapen om ämnet. Den utsatta är inte den som skall ta ansvar för att göra förändring, utan det bör finnas en kultur där alla ansvarar för att säga ifrån då osakligt beteende sker. Ibland vet inte ens alla att hur trakasserier ger sig till uttryck eller förstår vad som är sexistiska kommentarer. Det är därför viktigt att det är accepterat att våga säga ifrån och informera om när övertramp har skett. 

Läs artikel i Vasabladet om idrottens tystnadskultur med koppling till undersökningen (bakom betalvägg).

Kategorier:
Allmänt Respekt inom idrott Trakasserifri idrott