Stöd och hjälp vid svåra situationer av Finlands Svenska Idrott

Förutom inspirerande tränings- och grenspecifik verksamhet innefattar föreningsverksamhet mycket mer. Idrotten består mycket av sociala interaktioner som kan vara både glädjande men även belastande. Ibland uppstår det situationer som man inte varit förberedd på eller förväntat sig att kunde ske. 

Detta är vi medvetna om på Finlands Svenska Idrott och därmed vill vi stödja våra medlemsföreningar i att klara av även svårare situationer. Vi erbjuder stöd i form av diskussion, utbildning samt som bollplank. Vi erbjuder hjälpen i förtroende och ingår tystnadslöfte.

Mer information fås av

Henrika Backlund
Generalsekreterare
henrika.backlund@idrott.fi
040 702 7904

Tarja Krum
Jämställdhetsansvarig
tarja.krum@idrott.fi
040 621 2560

Expertis inom temat kan också fås från Befolkningsförbundets  Du är inte ensam – tjänsten. Mer information hittar du här. 

Kategorier:
Agera i svåra situationer Allmänt