Rasism inom idrott i Finland

Veckan mot rasism ordnas årligen i mars för att synliggöra rasism och diskrimingering. Rasism inom idrott är inte ovanligt i Finland och därför är det upp till oss alla att stå upp mot det. Det är vår gemensamma uppgift att bekämpa rasism, och detta kräver att vi aktivt engagerar oss för att främja jämlikhet och rättvisa inom idrotten och samhället i stort.

Idrotten är inte skilt från samhället, utan samma fenomen som sker i samhället, som till exempel rasism och andra former av diskrimingering, förekommer tyvärr också inom idrotten. Att minska på ojämlikheten inom idrott och motion är en av idrottslagens främsta målsättningar. Jämlikhet, där alla oavsett ålder, etnicitet, ursprung, nationalitet, modersmål, religion, kön, sexuell läggning, hälsotillstånd eller andra faktorer anses vara lika värda, utgör en central princip för att främja rättvisa inom idrotten. Rasism, som innebär särskiljning och kritik baserad på faktorer som etnicitet eller bakgrund, är en form av diskriminering som måste bekämpas aktivt.

Idrottsvärlden utgör en potentiellt gynnsam miljö för rasism, eftersom idrott fungerar som ett spelplan för nationell och kulturell konkurrens, där det redan från början är som avsikt att göra skillnad på oss och dem. Inom idrotten sker en naturlig jämförelse av prestationer, men det är viktigt att undvika att dessa jämförelser övergår till osaklig kritik baserad på etnicitet eller bakgrund. 

Hur kan vi motverka rasism? För att kunna motverka rasism, måste man först känna igen vad rasism är. Att känna igen rasism i idrottsvärlden kan vara utmanande, eftersom i till exempel olika bollsporter kan det höra till en del av grenkulturen att ropa från läktaren. Att vara lyhörd är viktigt för att kunna främja jämlikheten i sin egen gemenskap, dessutom kan man också utbilda sig inom ämnet. 

Hur ingriper du i rasistiskt beteende och rasistiska handlingsmönster? Att ingripa i rasistiskt beteende är viktigt, eftersom det också krävs konkreta handlingar för att motverka rasism. Genom att själv agera fungerar du också som en förebild för andra. För att kunna ingripa, måste det komma tydligt fram vem det är som du kan vända dig till. Är det domaren, tränaren eller någon annan funktionär? 

Rasism och andra former av diskriminering kan ha allvarliga psykiska och fysiska konsekvenser, speciellt hos barn och ungdomar. Att bekämpa rasism inom idrotten är nödvändigt för att skapa en miljö där alla, oavsett bakgrund eller identitet, kan delta och känna sig välkomna. Genom att vara medvetna om vårt ansvar, agera mot diskriminering och stödja initiativ för förändring kan vi forma en idrottsvärld som är fri från rasism.

Ta del i Veckan mot rasism genom att sprida information och använda hashtaggen #veckanmotrasism på sociala medier. Låt oss tillsammans arbeta mot en inkluderande och respektfull idrottsmiljö för alla påriktigt. 

Iida Laitila

Projektkoordinator, WELLcome -projektet

Kategorier:
Allmänt WELLcome