Med hjälp av idrotten med i finska samhället?

Lue postaus tästä suomeksi.

Read the post here in english.

Har alla verkligen jämlika möjligheter att idrotta i Finland?

Idrott och speciellt lagidrott ökar gemenskapen och underlättar till exempel integration av barn och unga med invandrarbakgrund i finska samhället. Hur kunde vi utveckla idrotten i Finland mer tillgängligt och hur tillgängliga och jämlika är idrottsföreningar egentligen? Vilka är de viktigaste åtgärderna för utvecklingen av jämlikhet och tillgänglighet i föreningen, samt bemötande och uppskattning av mångfald. 

Dessa frågor diskuteras i Humaks 25-års jubileums podcast Laumapodi. I podcasten diskuteras lösningar för att utveckla gemenskap och öka välbefinnande under 25 avsnitt. 

Gå och lyssna på finska hurdana lösningar en liten högskola har för stora, knepiga problem!

Kategorier:
WELLcome