WELLcome på MetroSport

Två par av studeranden gör rörelsen skottkärra på idrottsbana. I bakgrunden diskuterar andra studeranden.
En av våra roliga aktiviteter var skottkärra, vilket studeranden klarade av galant!

Read the post in english here.

Lue postaus suomeksi tästä.

WELLcome-projektet hade den äran att bli tillfrågad om att delta i yrkeshögskolan Metropolias studerandekår METKA:s MetroSport evenemang på Olympiastadion i Helsingfors den 20.9.2023.

MetroSport är Finlands största studerandeevenemang gällande idrott och välmående. Syftet är att främja studerandes fysiska aktivitet och välmående samt att erbjuda samtliga studerande vid Metropolia ett evenemang utan rusmedel. Representanter för olika idrotts- och fackföreningar samt olika projekt som främjar välmående, så som WELLcome-projektet, ställde upp på evenemanget.

I evenemanget deltog uppskattningsvis ca 3000 studerande och ca 100 utställare. Då studerande kom till WELLcome-teamets stånd, fick de välja mellan alternativen att utföra en aktivitet eller att föra en diskussion baserat på ett argument med oss gällande social tillgänglighet inom idrott. Ca hälften av de 170 studerande som besökte oss under evenemanget valde en aktivitet, medan resten valde att diskutera med oss.

Yrkeshögskolan Metropolia har ett oerhört brett utbildningsutbud och bland de studerande vi diskuterade med stötte vi bland annat på blivande ergoterapeuter, tradenomer, sjukskötare, ingenjörer och hjälpmedelstekniker. Vi fick också möta många av Metrolpolias utbytesstuderanden från bland annat Tyskland, Sri Lanka och Nederländerna och det var intressant att höra, hur tillgänglig idrott och motion är i deras hemländer. 

Studeranden var mycket intresserade av vårt projekt och vi hade långa och givande diskussioner tillsammans med dem. Vi diskuterade bl.a. frågor som berörde jämlik rättighet att idrotta, ifall det borde det finnas mer fysiska aktiviteter (så som ledd pausgymnastik mm) under lektionerna och ifall idrottandet borde vara kostnadsfritt. Vi hade också roliga rörelseövningar som gjordes tillsammans med ett par eller i en grupp. 

Vi tackar för möjligheten att vi fick vara med i detta roliga och givande evenemang!

En grupp av studeranden står och diskuterar vid ett stand på idrottsplan.
Vi fick träffa på massor av ivriga studeranden, fastän vädret inte var den bästa. 
Sju vattenflaskor i glas där det står WELLcome. I bakgrunden finns en regnbågsfärgad påse med mera flaskor.
Vissa hade lyckan på sin sida och vann en häftig Wellcome flaska på lotteri.

Kategorier:
WELLcome