Trygg idrott för alla -seminariet

Lue suomeksi tästä.

På lördagen 18.11. ordnade vi i WELLcome -projektet ett tvåspråkigt seminarie tillsammans med Befolkningsförbundets Du är inte ensam -tjänst och Suomen Valmentajats Meidän urheilu -projekt. Temat var “Trygg idrott för alla”, och under dagen fick vi jobba med temat ur flera olika synvinklar. 

Seminariet inleddes med inspirerande tal av Amanda Kotaja och Kaj Kunnas, där de delade med sig av vad som har bidragit till en trygg idrottsmiljö för dem. Amanda delade sina erfarenheter från sin idrottskarriär, medan Kaj berättade ur sitt perspektiv som sportjournalist och förälder.

Dagen fortsatte med workshops, först ut var Finlands Svenska Idrotts Tarja Krums workshop ”Jämställdhet och likabehandling i praktiken” och Suomen Valmentajats Henna Tanhuanpääs och Toni Kallios workshop “Människoorienterad och utvecklande träning i föreningen”. 

Efter en kort paus fortsatte vi med WELLcome-projektets Janina Sjöstrands och Anna-Maija Riuttas workshop ”Socialt hållbar idrott”, Du är inte ensam-tjänstens Sanni Laurilas och Laura Keskinens workshop ”Från aktivt lyssnande till förebyggande av våld – ABC till att ingripa i trakasserier” och Suomen Valmentajats workshop.

Workshoparna väckte mycket tankar i deltagarna och deltagarna fick mycket att föra hem till den egna föreningen, som till exempel hur utveckla en tryggare omgivning för hobbyverksamheten, tillgänglighet och utformning av jämställdhets- och likabehandlingsplaner. Ett seminarium som ordnades fysiskt på plats gav en utmärkt möjlighet för diskussion och nätverkning tillsammans med andra föreningsaktiva, vilket deltagarna var mycket tacksamma för.

Ett stort tack till alla deltagare och arrangörer för ett fantastiskt seminarium!

Kategorier:
WELLcome