WELLcome -projektet främjar integrationsarbetet i Åbo

Den 12 mars 2024 samlades en rad engagerade aktörer inom integrationsarbetet i Åbo för ett nätverksmöte organiserat av WELLcome-projektet. Mötet fungerade som en plattform för deltagarna att dela idéer, erfarenheter och bästa praxis för att främja integrationen av barn och unga med familj och att de lättare kunde hitta till Åbo IFK:s verksamhet.

Bland deltagarna fanns representanter från flera organisationer, inklusive Röda Korset, Tyttöjen talo, Åbo stad, Monikulttuurinen varhaiskasvatus, koulu ja koti ry och Åbo IFK, samt projektpersonalen från Humanistinen Ammattikorkeakoulu och Finlands Svenska Idrott. Under mötet diskuterades en rad ämnen inom integrationsarbetet i Åbo. Diskussionerna gick från att identifiera utmaningar och hinder som invandrare och flyktingar möter till att se möjligheter och resurser för att tillsammans främja en inkluderande miljö.

En av de centrala punkterna på agendan var utbyte av bästa praxis och erfarenheter från olika organisationer. Genom att dela kunskap och utmana varandra att tänka utanför den egna branschen fick deltagarna nya insikter och verktyg att jobba med. Dessutom fungerade mötet som en plattform för att stärka samarbetet mellan organisationerna. Genom att identifiera gemensamma mål och möjligheter till samarbete skapades en starkare och mer samordnad strategi för integrationsarbetet i Åbo.

Vi ser fram emot att se hur dessa diskussioner och samarbeten fortsätter att forma integrationsarbetet i Åbo framöver. Nu fortsätter vi med att samarbeta genom att ordna evenemang för målgruppen och arbeta vidare på att nå ut till familjerna.

Iida Laitila

projektkoordinator, WELLcome -projektet

Kategorier:
WELLcome