WELLcome på besök i Nykarleby

WELLcome -projektet har inlett samarbete med innebandyföreningen Blue Fox i Nykarleby, som är en förening med närmare 200 engagerade juniorer, samt dam- och herrlag. Inom ramen för samarbete har WELLcome erbjudit två utbildningstillfällen för föreningens ledning, tränare, lagledare och frivilliga i att öka sitt kunnande i främjande av mångfald inom idrottsverksamheten. 

Över 25 personer samlades i Rådhuset i Nykarleby på första tillfället för att ta del av utbildningen. Under kvällen arbetade vi med frågor som varför idrotten är ett bra sätt att integrera, vad som påverkar och förhindrar inkludering samt hur man kan göra idrotten ännu mera inkluderande.

”En mycket bra och intressant föreläsning som väckte många tankar och funderingar. Inte bara om rasism och integrering, utan också om medmänsklighet och vänligt och mänskligt bemötande.”

”Tack. Var lite skeptisk till att sätta en hel kväll på detta ämne. Men det gav mycket och väckte många tankar.” 

På det andra tillfället fortsatte vi att bygga på vad vi tagit med oss från första tillfället. Tillsammans med deltagarna kartläggde vi var föreningen är nu med tanke på inklusion, mångfald och tillgänglighet, vad de vill ta itu med näst och vad de kunde utveckla i framtiden. Det var mycket givande att se med vilken iver deltagarna arbetade och ville utveckla deras förening tillsammans.

Vi tackar Blue Fox för ett utmärkt och väl fungerande samarbete!

Iida Laitila

Projektkoordinator, WELLcome-projektet

Kategorier:
Allmänt WELLcome