Delta i veckan mot rasism 18-24.3.2024

Händer håller i varandra.

Den riksomfattande kampanjen Veckan mot rasism arrangeras vecka 12. Under veckan mot rasism främjar man jämlikhet och framhäver att var och en av oss har ett ansvar att agera rätt i en rasistisk situation.

Vi utmanar alla idrottsföreningar att delta i kampen mot rasism inom idrotten. Genom att delta i kampanjen visar din idrottsförening att ni står för en idrottsverksamhet som välkomnar alla och står för en diskrimineringsfri idrott.  

NÄR? 18.–24.3.2024, vecka 12.
VAR? Hela Finland.
HUR? Ladda upp en bild på sociala medier och tagga bilden med #Respektinomidrott #WELLcome #idrottfi. Du kan också tagga @idrottfi.

För att göra det enklare för föreningarna har vi skrivit färdiga texter och bilder som ni kan dela vidare och publicera i era kanaler.

BILDFÖRSLAG TILL SOCIALA MEDIER

Du kan ladda ned bilderna här. Tips! Ni kan också lägg till er föreningslogo nere i vänstra hörnet på bilden.

TEXTFÖRSLAG TILL
SOCIALA MEDIER

 • Vi är med i kampanjen #Veckanmotrasism. Vi vill ha en tillåtande verksamhet där alla kan delta oavsett kön, ålder eller hudfärg.

 • Vi bemöter varandra fördomsfritt och respektfullt! #respektinomidrott

 • Vår förening är med i kampanjen #Veckanmotrasism. Vi står för #respektinomidrott och har nolltolerans gentemot diskriminering och rasism.

 • Vi är med i kampanjen #Veckanmotrasism. Vi står för #respektinomidrott

 • Vår förening står för en idrott som välkomnar alla och är fri från diskriminering #Veckanmotrasism.

 • Vår förening vill med kampanjen #veckanmotrasism :
  • Värdera respektfullt bemötande.
  • Betona nolltolerans mot osakligt beteende.
  • Uppmuntra till mångfald; såsom variation av kön, etnicitet och ålder.

Tekstit suomeksi

 • Olemme mukana kampanjassa #RasisminVastainenViikko. Haluamme toimia sallivassa ympäristössä, jossa kaikki voivat osallistua sukupuolesta, iästä tai ihonväristä riippumatta.

 • Kohtelemme toisiamme ennakkoluulottomasti ja kunnioittavasti! #respektinomidrott

 • Yhdistyksemme osallistuu kampanjaan #RasisminVastainenViikko. Edistämme kunnioitusta urheilussa ja suhtaudumme nollatoleranssilla syrjintään ja rasismiin.

 • Olemme mukana kampanjassa #RasisminVastainenViikko.

 • Seuramme kannattaa urheilua, joka toivottaa kaikki tervetulleiksi ja on vapaa syrjinnästä #RasisminVastainenViikko.

 • Seuramme haluaa kampanjalla #RasisminVastainenViikko :
  • Arvostaa kunnioittavaa kohtelua.
  • Korostaa nollatoleranssia epäasiallista käytöstä kohtaan.
  • Kannustaa monimuotoisuuteen; kuten sukupuolen, etnisyyden ja iän vaihteluihin.

VAD KAN VÅR IDROTTSFÖRENING GÖRA ANNAT UNDER SJÄLVA KAMPANJEN?

Förslag på hur din förening kan vara med i kampanjen: 

 • Ordna en föreläsning kring respektfull bemötande.

 • Beställ en Respekt workshop av Finlands Svenska Idrott som ger dig konkreta verktyg inom området.

 • Arrangera en temamatch som står för motverkande av rasism.

 • Dela i er förenings informationskanaler kampanj logon och bilder från exemplen ovan, Röda Korsets färdiga digitala material eller egna.

Bekanta dig närmare med Röda Korsets kampanjkoncept Veckan mot rasism

Du kan också använda dig av hashtaggen #veckanmotrasism #rasisminvastainenviikko # WELLcome #idrottfi.

Kategorier:
Allmänt WELLcome