Lisää sosiaalista kestävyyttä urheiluun

Finlands Svenska Idrottilla (FSI) ja Humanistisella ammattikorkeakoululla (Humak) oli kunnia järjestää työpaja sosiaalisesta kestävyydestä urheilussa European Youth and Sport Plattform 2023 – tapahtumassa Tukholmassa 2.–4.6.2023. 

European Youth and Sport Plattform 2023 on nuorten nuorille suunnittelema tapahtuma, jonka järjesti ENGSO Youth yhteistyössä ENGSO:n ja Ruotsin urheiluliiton kanssa.

Tapahtuman tarkoituksena oli kehittää nuorten asemaa ja urheilua Euroopassa. Kolmipäiväiseen tapahtumaan osallistui noin 70 osallistujaa, iältään 18–35 vuotiaita. Mukana oli mm. fasilitaattoreitta, nuoria johtajia ja valmentajia, edustajia eri urheiluseuroista ja eri urheilulajien kattojärjestöistä eri puolilta Eurooppaa.

Onnistumisen avaimet inklusiiviseen urheiluun

Työpaja ”How to increase social sustainability in sports” (Kuinka lisätä sosiaalista kestävyyttä urheilussa), perustui FSI:n ja Humakin meneillään olevaan WELLcome- wellbeing and integration through sports (WELLcome- hyvinvointia ja integraatiota urheilun kautta) hankkeeseen. Toiminnallisessa työpajassa jaoimme ideoita ja hyviä käytäntöjä osallistujien kanssa osallisuuteen ja integraatioon liittyen.

Työpajassa keskityttiin siihen, miten onnistuneesti kohdataan uusia jäseniä urheiluseuroissa, miten toimintaa voidaan kehittää saavutettavammaksi ja miten luodaan turvallinen ympäristö kaikille toiminnassa mukana oleville. Keskustelimme siitä, miksi urheilu on niin tärkeä ja toimiva keino maahan muuttaneiden  lasten ja nuorten integroimiseksi yhteiskuntaan.

Työpajan tavoitteena oli edistää lasten ja nuorten moninaisuutta ja osallisuutta urheilussa. Osallistujat olivat erittäin tyytyväisiä työpajan aiheisiin ja keskusteluihin, sillä asiaan liittyvät linjaukset ja toimet vaihtelevat edelleen suuresti Euroopan eri maissa.

Tulokset: Suositukset EU:lle toimista urheilun sosiaalisen kestävyyden lisäämiseksi

European Youth and Sport Plattform 2023 tapahtuman yhtenä tarkoituksena oli luoda yhdessä suosituksia eteenpäin lähetettäväksi Euroopan komissiolle.

Yksi työpajaan osallistuneiden suosituksista koski sosiaaliseen kestävyyteen liittyvän koulutuksen lisäämisen tärkeyttä nimenomaan urheilussa. Osallistujat pitivät tärkeänä koulutusta, uusia työkaluja ja tietämystä valmentajille, vanhemmille ja muille sidosryhmille.

Euroopan Youth and Sport Plattformin 2023 tapahtuman ohjelma löytyy alla olevasta linkistä:

https://engsoyouth.eu/eysp-programme/

Teksti on alun perin julkaistu ruotsiksi.

WELLcome logon i en transparent bakgrund.

Kategorier:
WELLcome FIN