WELLcome -hanke edistää kotoutumistyötä Turussa

12. maaliskuuta 2024 WELLcome -hanke järjesti verkostotapaamisen, johon osallistui kotoutumistyötä tekevät tahot Turussa. Tapaamisessa osallistujat jakoivat ideoita, kokemuksia ja parhaita käytäntöjä koskien lasten ja nuorten integroitumisen edistämistä ja auttamaan heitä löytämään mukaan Åbo IFK:n toimintaan.

Osallistujien joukossa oli useiden organisaatioiden edustajia, mukaan lukien Punainen Risti, Tyttöjen talo, Turun kaupunki, Monikulttuurinen varhaiskasvatus, koulu ja koti ry sekä Åbo IFK että WELLcome hankkeen henkilöstö. Tapaamisen aikana keskusteltiin monista aiheista koskien kotoutumistyötä Turussa. Keskustelut vaihtelivat haasteiden ja esteiden tunnistamisesta, joita maahanmuuttajat ja pakolaiset kohtaavat, mahdollisuuksiin ja resursseihin osallistavan ympäristön edistämiseksi.

Yksi keskeisistä asioista asialistalla oli parhaiden käytäntöjen ja kokemusten vaihto eri organisaatioiden välillä. Jakamalla tietoa ja haastamalla toisiaan ajattelemaan oman alan ulkopuolella osallistujat saivat uusia oivalluksia ja työkaluja käytettäväksi. Lisäksi tapaaminen toimi alustana vahvistaa yhteistyötä organisaatioiden välillä. Yhteisten tavoitteiden ja yhteistyömahdollisuuksien tunnistamisen kautta luotiin vahvempi ja paremmin koordinoitu strategia kotoutumistyölle Turussa.

Odotamme innolla, miten nämä keskustelut ja yhteistyö jatkavat kotoutumistyön edistämistä Turussa tulevaisuudessa. Jatkamme yhteistyötä järjestämällä tapahtumia yhdessä kohderyhmälle ja jatkamme työskentelyä tavoittaaksemme perheet.

Iida Laitila

Projektikoordinaattori, WELLcome -hanke

Kategorier:
WELLcome FIN