Unelmien Liikunta

Läs inlägget på svenska här.

Read the blog in english.

Olympiakomitea järjestää vuosittain unelmien liikuntapäivän, jonka tarkoituksena on yhdessä liikkuminen ja uusien liikkumisen tapojen löytäminen. Sitä on toteuttamassa suuri joukko toimijoita, kuten kuntia ja urheiluorganisaatioita. Liikunnallisen tempauksen voi järjestää kuitenkin kuka tahansa. (Olympiakomitea, 2023) Olen ollut itsekin monta kertaa järjestämässä liikunnallista pop up -tapahtumaa vapaaehtoisena. Tänä vuonna saan osallistua tapahtumaan WELLcome-hankkeen asiantuntijan roolissa.

Barn ligger runt i en cirkel och har roligt.

Unelmien liikuntapäivä nimi on minusta loistava. Ymmärrän sen tarkoittavan täydellistä liikunnallista päivää, jolloin pääsee kokeilemaan jotain mistä on haaveillut. Tai jotain mistä ei edes ole osannut haaveilla. Merkityksellistä voi olla myös se, että Unelmien liikuntapäivänä pääsee tarjoamaan jollekin mahdollisuuden kokeilla jotain uutta ja voimauttavaa. Minulle Unelmien liikuntapäivässä on ollut juuri tästä kyse: parasta on se, kun näkee lapsen tai nuoren onnistuvan ja hymyilevän.

”Sport has the power to change the world”

WELLcome-hankkeessa saamme kouluttaa urheiluseurojen valmentajia, vapaaehtoisia ja muita aktiiveja moninaisuuden kohtaamiseen liittyen. Saamme myös pohtia heidän kanssaan ratkaisuja siihen, miten maahan muuttaneita lapsia ja nuoria saataisiin mukaan seuratoimintaan.  Uskomme vahvasti siihen, mitä Nelson Mandela sanoin ikonisessa puheessaan yli 20 vuotta sitten: ”Sport has the power to change the world.” (Mandela, N. 2000) Liikunnan, urheilun ja ylipäätään harrastamisen kautta pääsee osaksi yhteisöä, oppii kieltä ja saa onnistumisen kokemuksia. Itsestään tämä ei tapahdu, mutta liikuntaharrastus tarjoaa siihen erinomaiset puitteet.

En gång kamrat, alltid kamrat

WELLcome-hankkeen yhteistyöseuran Åbo IFK:n (ÅIFK) verkkosivuilla lukee arvopohjaan liittyvässä osiossa ”en gång kamrat, alltid kamrat”. Se tarkoittaa suomeksi ”kerran kaveri, aina kaveri”. Keskusteltuamme tästä ÅIFK:n toimijoiden kanssa kävi nopeasti selväksi, että seurassa halutaan tehdä töitä sen eteen, että seuran jäsenet pysyvät aina seuran jäseninä. Kyseessä ei ole jäsenyys, josta et pääse eroon, vaikka haluaisit, vaan jotain aivan muuta. ÅIFK haluaa panostaa siihen, että lapsista ja nuorista kasvaa aktiivisia toimijoita, jotka haluavat toimia apuohjaajina, valmentajina ja vapaaehtoisina tulevaisuudessa ja näin ollen vaikuttaa omaan ympäristöönsä. ÅIFK:ssa uskotaan, että ystävyyden ja aktiivisuuden vahvistaminen näkyy myönteisenä käytöksenä myös pukuhuoneissa ja urheilukentillä, mutta myös muilla elämän osa-alueilla. Koen, että työskentely tällaisen seuran kanssa on kunnia-asia.

WELLcome, välkommen, tervetuloa!

WELLcome-hankkeessa olemme puhuneet seuratoimijoiden kanssa paljon kohtaamisesta, mukaan ottamisesta ja tervetulleeksi toivottamisesta. On tärkeää tulla huomatuksi uudessa porukassa ja päästä mukaan. Tervetuloa -sanan jälkeen tarvitaan kuitenkin myös muuta. Yhdessä åifklaisten kanssa olemmekin ideoineet käytäntöjä, joiden avulla uusien harrastajien mukana pysymistä tuetaan. Käytännöt liittyvät mm. ryhmäytymiseen, kieleen, vanhemmuuden tukemiseen, saavutettavuuteen ja valmentajien jaksamisesta huolehtimiseen. On ollut ilo huomata, minkälaisella vakavuudella ja innolla ÅIFK:ssa on tartuttu hommiin.

Palataan otsikkoon ja Unelmien liikuntapäivään, jota vietetään tänäkin vuonna 10.toukokuuta. Päivän aikana on varmasti moninainen kirjo tapahtumia, jotka ovat avoimia kaikille. Kannustaisin pop up -tapahtumia suunniteltaessa pohtimaan osallistumista ja harrastamista myös tapahtumapäivän jälkeen.  Minkälaista unelmien liikuntaa voisimme tarjota Suomessa joka päivä? Saavutettavaa, innostavaa ja kokonaisvaltaista hyvinvointia edistävää? WELLcome-hanketiimi tarjoaa eritysesti urheiluseuroille tähän myös tukea ja koulutusta.

WELLcome – wellbeing and integration through sports on hanke, jossa edistetään maahanmuuttaneiden ja pakolaisten lasten ja nuorten (7-16v.) osallistumista urheiluseurojen toimintaan.

Hankkeessa vahvistetaan kotoutumista edistävien tahojen (esim. järjestöjen) ja urheiluseurojen välistä yhteistyötä.

WELLcome-hankkeessa koulutetaan urheiluseurojen toimihenkilöitä muun muassa moninaisuuden kohtaamisessa ja arvostamisessa, sekä yhdenvertaisen että saavutettavan seuran kehittymistä. sekä järjestetään perheille tutustumistapahtumia.

Hankkeen päätavoitteena on luoda uusia ja innovatiivisia toimintamalleja sekä kansallisesti että kansainvälisesti, nuorten maahanmuuttaneiden liikunnan edistämiseksi.

Anna-Maija Riutta
Lektor
+358400349357
anna-maija.riutta@humak.fi

Kirjoittaja on Humanistisen ammattikorkeakoulun lehtori, WELLcome-hankkeen asiantuntija ja innokas liikkuja

Kategorier:
WELLcome FIN