Drömmarnas motionsdag

Lue julkaisu suomeksi tästä.

Read the blog in english here.

Olympiska kommittén arrangerar årligen Drömmarnas motionsdag, vars syfte är att röra på sig tillsammans och hitta nya sätt att motionera. Dagen uppmärksammas av ett stort antal aktörer, såsom kommuner och idrottsorganisationer. Däremot kan vem som helst organisera ett idrottsligt evenemang för att uppmärksamma dagen. Jag har själv arrangerat ett pop-up-evenemang flera gånger som volontär. I år får jag delta i en ny roll, nämligen som expert inom WELLcome-projektet.

Barn ligger runt i en cirkel och har roligt.

Namnet “Drömmarnas motionsdag” är enligt mig strålande. Jag föreställer mig en perfekt idrottsdag, där man får pröva på något som man har drömt om, eller något man inte ens kunnat drömma om. Det fina med Drömmarnas motionsdag är att man också kan erbjuda någon annan att pröva på något nytt och spännande. För mig har Drömmarnas motionsdag handlat om just detta: det bästa är att få se ett barn eller en ung person lyckas och le.

”Sport has the power to change the world”

Inom WELLcome-projektet utbildar vi tränare, volontärer och aktiva inom idrottsföreningar i bemötande av mångfald. Tillsammans funderar vi också på lösningar hur vi får barn och unga som flyttat till Finland med i föreningsverksamheten. Vi tror starkt på vad Nelson Mandela sa i sitt legendariska tal för mer än 20 år sedan: ”Idrotten har kraften att förändra världen.” (Mandela, N. 2000). Genom fysisk aktivitet, idrott och fritidsintressen i allmänhet blir man en del av gemenskapen, man lär sig språk och får erfarenheter av att lyckas. Det händer inte av sig självt, men fysisk aktivitet erbjuder utmärkta möjligheter till det.

En gång kamrat, alltid kamrat

På Åbo IFK:s (ÅIFK) hemsida, WELLcome-projektets samarbetsförening, står det ”En gång kamrat, alltid kamrat”. Efter att ha diskuterat detta med aktiva inom ÅIFK blev det tydligt att föreningen vill arbeta för att föreningens medlemmar alltid ska förbli föreningens medlemmar. Det är inte ett medlemskap som man kan bli av med även om man vill, utan något helt annat. ÅIFK vill satsa på att barn och unga uppfostras till aktiva medlemmar som vill agera som assisterande instruktörer, tränare och volontärer i framtiden och på så sätt påverka sin egen miljö. Inom ÅIFK tror man på att stärkande av vänskap och aktivitet återspeglas i ett positivt beteende inte bara i omklädningsrummen och på idrottsplatserna utan även på andra områden i livet. Jag känner att det är en ära att jobba med en sådan förening.

WELLcome, välkommen, tervetuloa!

Inom WELLcome-projektet har vi pratat mycket med föreningsaktiva om att bemöta, inkludera och välkomna. Det är viktigt att som ny gruppmedlem bli uppmärksammad i en ny grupp. Efter ordet välkommen behövs dock något annat också. Tillsammans med ÅIFKs aktiva har vi kommit fram till praxis som stödjer bevarandet av nya deltagare. Praxisen är relaterad till till exempel gruppering, språk, stödjande av föräldrar, tillgänglighet och att ta hand om tränarnas välmående. Det har varit ett nöje att notera med vilket allvar och entusiasm ÅIFK har tagit sig an arbetet.

Låt oss gå tillbaka till rubriken och Drömmarnas motionsdag. Under dagen kommer det säkerligen finnas en mängd olika evenemang som är öppna för alla. När du planerar pop-up-evenemang vill jag uppmuntra dig att tänka på deltagande och fritidsintressen även efter evenemangsdagen. Vilken typ av motionsaktivitet kan vi dagligen erbjuda i Finland? Tillgängligt, inspirerande och i helheten hälsofrämjande? WELLcome-projektteamet erbjuder också stöd och utbildning speciellt för idrottsföreningar.

WELLcome – wellbeing and integration through sport är ett projekt som främjar invandrar- och flyktingbarns och ungas (7-16 år) deltagande i idrottsföreningarnas verksamhet.

Projektet stärker samarbetet mellan aktörer som främjar integration (t.ex. organisationer) och idrottsföreningar. Inom WELLcome-projektet utbildas idrottsföreningar bland annat i bemötande och uppskattning av mångfald samt att utveckla en jämlik och tillgänglig förening där familjeevenemang ordnas. Huvudmålet med projektet är att skapa nya och innovativa verksamhetsmodeller, både nationellt och internationellt, för att främja motion bland unga invandrare.

Anna-Maija Riutta
Lektor
+358400349357
anna-maija.riutta@humak.fi

Kategorier:
Allmänt WELLcome