Ansök som ungdomsdelegat till Engso ungdomskommitté

Grafisk bild med text om öppen ansökan till ENGSO Young delegates 2023-2025

Nu har du möjligheten att påverka ungas ställning inom idrotten på europeisk nivå genom ENGSO:s ungdomskommitté! ENGSO (European Non-Govermental Sports Organisation) Youth är en oberoende ungdomsorganisation som står för ungas ställning inom idrotten bland annat då det kommer till träning, mental hälsa, volontärarbete, politik och hållbar utveckling. 

ENGSO Youth söker nu s.k. ENGSO Youth Young Delegates för perioden 2023–2025 som är frivilliga att representerar organisationen. I rollen som representant fungerar man som influencer i att inspirera unga till motion och idrott. Uppdraget består av deltagande i möten, planering i arbetsgrupper och i skrivande av olika styrdokument. ENGSO Youth ger erfarenhet och hjälper till att skapa nätverk, hitta praktikplatser och skapa arbetsmöjligheter för framtiden. 

För att kunna ansöka bör du vara mellan 18-30 år, vara fast bosatt i Finland och tala förståelig engelska. Sista ansökningsdagen är 8.5.2023

Finlands Olympiska Kommitté väljer ut sin representant från en öppen ansökan. Mera information om ansökan hittar du via följande webbplats.

Kategorier:
Allmänt