Utbildningar 2023

Projektet Vi också ordnar olika utbildningar riktade till föreningarnas ledare, tränare och hjälpledare som vill utveckla verksamheten till en mer öppen verksamhet så att alla, oberoende funktionsförmåga, känner sig välkomna och kan delta självständigt eller med hjälp av en assistent. 

Nedan hittar du utbildningar som kommer att ordnas under hösten 2023.

 Ett mer tillgängligt evenemang

När? Information kommer strax
Tid? kl. Information kommer strax
Var? Föreläsningen ordnas på distans via Zoom

Hur kan ni som förening få mer deltagare till era evenemang samt få en större grupp av människor att känna sig delaktiga. Tillgänglighet är en förutsättning för att alla skall kunna delta i samhället så självständigt som möjligt, oberoende funktionsförmåga.

Välkommen med på Finlands Svenska Idrotts föreläsning om Ett mer tillgängligt evenemang. Under föreläsningen bekantar vi oss med med Finlans Svenska Idrotts checklistan för att ordna mer tillgängliga evenemang, så att alla oberoende funktionsförmåga skall ha möjlighet att delta och känna sig delaktiga.

Som föreläsare fungerar Lotta Nylund som arbetar på Finlands Svenska Idrott med projektet Vi också.

Föreläsningen innehåll:

  • Vad är tillgänglighet och vem behöver det
  • Kommunikation och marknadsföring av ett evenemang
  • Uppbygganden av ett tillgängligt evenemang

Föreläsningen riktar sig till idrottsföreningar och personer som ordnar
idrottsevenemang, samt andra intresserade. 

Deltagande är kostnadsfritt. Som arrangör fungerar Finlands Svenska Idrott.

Du kan också anmäla dig till föreläsningen per e-post eller telefon:

Portärttbild på Lotta Nylund som ler framför kameran
Lotta Nylund

Projektledare Vi också
+35840 660 6847
lotta.nylund(a)idrott.fi Ett mer tillgängligt evenemang


För mer information