Utbildningar 2022

Projektet Vi också ordnar olika utbildningar riktade till föreningarnas ledare, tränare och hjälpledare som vill utveckla verksamheten till en mer öppen verksamhet så att alla, oberoende funktionsförmåga, känner sig välkomna och kan delta självständigt eller med hjälp av en assistent. 

Nedan hittar du utbildningar som kommer att ordnas under våren 2022.

Hur bemöter vi personer med funktionsnedsättningar i vår idrottsverksamhet? 

Under utbildningen fokuserar vi på följande frågor:

  • Vilket begrepp används: handikappad, funktionshindrad eller person med funktionsnedsättning?
  • Hur skall en person med funktionsnedsättningar bemötas?
  • Hur marknadsför vi vår verksamhet rätt och lätt till målgruppen? 

När: 16.3.2022 kl. 17.30-19.00
Var: På distans via Zoom
Pris: Kostnadsfri


Tillgänglig idrottsverksamhet – så alla hittar in

Utbildningen fokuserar på följande frågor: 

  • Vad betyder ordet tillgänglighet?
  • Vad betyder tillgängligt utrymme och tillgänglig verksamhet?  
  • Vad kan ni som förening göra föra att er verksamhet skulle vara mer tillgänglig?

När: 23.3.2022 kl. 17.30-19.00
Var: På distans via Zoom
Pris: Kostnadsfri

Tillgänglighetsinformation: 


Utbildningen är inte live textad och använder inte heller en teckenspråkstolk.
Tanken är att ha det på framtida utbildningar.

För mer information

Portärttbild på Lotta Nylund som ler framför kameran
Lotta Nylund

Projektledare Vi också
+35840 660 6847
lotta.nylund(a)idrott.fi