School of Skills Athletics

Hösten 2020 startade projektet School of Skills Athletics, som till största delen är finansierat via Aktion Österbotten. Projektet är 2-årigt och riktar sig till barn i åldern 7-12 år och deras föräldrar samt tränare och ledare inom friidrotten. På längre sikt kan projektets innehåll även komma att innefatta fler idrotter.

Projektets målsättningar är:

  • Att skapa ett högkvalitativt, svenskspråkigt träningsmaterial för barn i åldern 7-12 år, där fokus ligger på inlärning enligt färdighet (inte biologisk ålder) och på ett inkluderande och motiverande tillvägagångssätt, där såväl tränare/ledare och föräldrar är sammankopplade i processen. Materialet som skapas tar inspiration från det brittiska programmet athletics365, men utvecklas ytterligare med eget material samt material hämtat från olika delar av världen.
  • Att skapa en digital plattform där allt material finns tillgängligt för såväl föreningens tränare, träningsgruppens deltagare och deras föräldrar.  
  • Att implementera denna nya metod i ett par pilotföreningar för att testa det i praktiken, samt därefter göra eventuella korrigeringar innan slutprodukten är färdig.

Med detta projekt hoppas vi hitta en metod som gör att träningen (friidrotten) känns framåtsträvande och målinriktad men samtidigt rolig och motiverande på barns villkor. Genom att betona de egna framstegen i olika färdigheter blir intresset för den egna utvecklingen också högre. Många färdigheter i detta material är också av allmän karaktär, vilket gör att delar av projektets material senare även kan användas av fler idrotter än enbart friidrotten. 

Grundidén är att motivera barn och ungdomar att utveckla olika färdigheter som de kommer att ha fördel av i sitt fortsatta idrottarliv, oberoende av gren. Genom att förnya verksamhetens innehåll vill projektet förebygga drop out-fenomenet samt höja ungdomarnas allmänna hälsa, öka intresset för att röra på sig och även höja på idrottsliga prestationer. (En god allmän hälsa ökar även inlärningsförmågan och ger en god grund även i arbetslivet.)

Genom projektet vill vi motverka den negativa trend som råder inom friidrotten just nu genom att rida på den boost som Talangjakten medförde i Österbottens Idrottsdistrikt. Då övriga Finlands friidrottsföreningar tappar utövare har ingen minskning skett inom svenska Österbotten så länge Talangjakten pågick 2016 till 2018. Nu erbjuder nästa projekt konkreta redskap på hur föreningarna kan lägga upp sin träningsverksamhet.

Finansiärer

  • Europeiska socialfonden logo svart
För mera information
Arto Sirviö

Idrottschef

+358 40 059 5432
arto.sirvio(at)idrott.fi