Barn och unga på samma linje

Projektet Barn och unga på samma linje finansierades av Undervisnings- och kulturministeriet och pågick under tiden 12/2020-12/2022. Projektet Barn och unga på samma linje var en fortsättning på EU-projektet På samma linje som genomfördes (2018-2020) av Föreningen Luckan och Finlands Svenska Idrott.

Barn och unga på samma linje projektet hade följande fokusområden

  • Implementera och sprida På samma linje projektets  material, verktyg och resultat kring jämställdhet, normmedvetenhet, likabehandling och respektfullt förhållningssätt på idrottsfältet. På det sättet vill vi kom åt att motverka osakligt beteende på idrottsfältet. Implementeringen och spridningen förverkligas genom utbud som öppna utbildningar, webbinarier och informerande på projektets Facebooksida och hemsida. Utbudet är riktat till alla intresserade inom exempelvis föreningar, förbund, kommuner och läroverk.
  • Hjälpa föreningar i att verkställa jämställdhet och likabehandling i sin verksamhet genom att erbjuda föreningen enskild handledning i att utforma en tillämpad jämställdhets- och likabehandlingsplan. 
  • Lyfta fram inkludering av barn och unga som A) tillhör en sexuell- eller/och könsminoritet och B) flickor med migrationserfarenhet. Dessa två målgrupper tillhör en riskgrupp som blir exkluderade från idrotten. Dessutom utsätts minoritetsgrupper i högre grad för osakligt bemötande. Detta gjordes genom att öka kunskapen hos aktiva ledare inom idrotten (tränare, idrottsledare och lärare som undervisade i fysisk aktivitet) med utbildning och material. 
Projektpersonal
Tarja Krum

Projektledare
+35840 621 2560
tarja.krum(a)idrott.fi

Saara Norrgrann

Projektkoordinator
+35840 664 3424
saara.norrgrann(a)idrott.fi