Barn och unga på samma linje

Projektet Barn och unga på samma linje finansierades av Undervisnings- och kulturministeriet och pågick under tiden 12/2020-12/2022. Projektet Barn och unga på samma linje var en fortsättning på EU-projektet På samma linje som genomfördes (2018-2020) av Föreningen Luckan och Finlands Svenska Idrott.

FOKUSOMRÅDEN

 • Implementera och sprida På samma linje projektets  material, verktyg och resultat kring jämställdhet, normmedvetenhet, likabehandling och respektfullt förhållningssätt på idrottsfältet. På det sättet vill vi kom åt att motverka osakligt beteende på idrottsfältet. Implementeringen och spridningen förverkligas genom utbud som öppna utbildningar, webbinarier och informerande på projektets Facebooksida och hemsida. Utbudet är riktat till alla intresserade inom exempelvis föreningar, förbund, kommuner och läroverk.
 • Hjälpa föreningar i att verkställa jämställdhet och likabehandling i sin verksamhet genom att erbjuda föreningen enskild handledning i att utforma en tillämpad jämställdhets- och likabehandlingsplan. 
 • Lyfta fram inkludering av barn och unga som A) tillhör en sexuell- eller/och könsminoritet och B) flickor med migrationserfarenhet. Dessa två målgrupper tillhör en riskgrupp som blir exkluderade från idrotten. Dessutom utsätts minoritetsgrupper i högre grad för osakligt bemötande. Detta gjordes genom att öka kunskapen hos aktiva ledare inom idrotten (tränare, idrottsledare och lärare som undervisade i fysisk aktivitet) med utbildning och material. 

Målgrupp

 • lärare som undervisar i fysisk aktivitet
 • blivande idrottsledare och idrottsinstruktörer inom yrkesskolor och yrkeshögskolor
 • unga idrottare som satsar på elitnivå eller nationell nivå
 • volontärer och föreningsaktiva inom idrottsföreningar
 • representanter från ungdomssektorn
 • tränare inom idrottsförbund och – föreningar
 • anställda arbetare och ledare inom idrottsförbund

Resultat

 • Ökad kunskap inom jämställdhet och likabehandling (om normmedvetenhet, trakasserifri idrott, härskartekniker, respekt inom idrott samt transpersoners och flickor med migrationserfarenhet position inom idrotten) hos målgruppen
 • Konceptet “Öppna dörren för fler” som består av
  • Handboken “Hbtiq-vänlig idrott” som finns på finska, svenska och engelska
  • Handboken “Inkluderande av flickor med migrationserfarenhet” som finns på finska, svenska och engelska
  • Utbildningspaketet “Hbtiq-vänlig idrott”
  • Utbildningspaketet “Inkluderande av flickor med migrationserfarenhet”
  • Utvecklat utbildningspaket “Respekt inom idrott”
 • Verktyg för jämställdhet och likabehandlingsarbete
  • Kortpacke med diskussionsfrågor för styrelser om jämställdhet och likabehandling
  • Kartläggningsverktyget “fakta på bordet” för definierande av nuläge i jämställdhets- och likabehandlingsarbete
 • Annat utvecklat
  • “Inkludera alla med kommunikationen” – guide
  • Tävlingsdirektiv för förbund med exempel på hur förbund kan i praktiken förverkliga jämställdhet och likabehandling under tävlingar
  • Vidareutvecklat utbildningspaketet “Respekt inom idrott” för att även mer passa målgruppen
  • Slutarbeten inom projektets teman tillsammans med tre studerande på idrottsinstruktörslinjen från Arcada Yrkeshögskola
  • Grundande av Finlands Svenska Idrotts egna jämställdhets- och likabehandlingsarbetsgrupp som stöder och ger input i implementeringen
 • Reportage i media
  • Kolumner och artiklar i tidningar (Vasabladet, Finlands Svenska Gymnastikförbundets förbundstidning “Liv och Spänst”, Suomen Valmentajats förbundstidning “Valmentajat”
  • Lunchwebbinarier i samarbete med HBL
  • Radiointervjuer och debatter i Yle Radio
 • 1298 personer har varit involverade i verksamheten (756 kan inte ange, 105 män, 379 kvinnor) under något av projektets 34 evenemang (utbildningar och / eller evenemang).
 • Nya samarbetspartners, bl.a. Suomen Voimisteluliitto, Humanistinen ammattikorkeakoulu
Projektpersonal
Tarja Krum

Projektledare
+35840 621 2560
tarja.krum(a)idrott.fi

Saara Norrgrann

Projektkoordinator
+35840 664 3424
saara.norrgrann(a)idrott.fi