Barn och unga på samma linje

Projektet Barn och unga på samma linje har följande fokusområden

  • Fortsätta implementera och sprida På samma linje projektets  material, verktyg och resultat kring jämställdhet, normmedvetenhet, likabehandling och respektfullt förhållningssätt på idrottsfältet. På det sättet vill vi kom åt att motverka osakligt beteende på idrottsfältet. Implementeringen och spridningen förverkligas genom utbud som öppna utbildningar, webbinarier och informerande på projektets Facebooksida och hemsida. Utbudet är riktat till alla intresserade inom exempelvis föreningar, förbund, kommuner och läroverk.
  • Hjälpa föreningar i att verkliggöra jämställdhet och likabehandling i sin verksamhet genom att erbjuda föreningen enskild handledning i att utforma en tillämpad jämställdhets- och likabehandlingsplan. 
  • Även inkludering kommer att vara ett väsentligt tema i projektet och i detta fall handlar det om att inkludera barn och unga som A) tillhör en sexuell- eller/och könsminoritet och B) flickor med migrationserfarenhet. Dessa två målgrupper tillhör en riskgrupp som blir exkluderade från idrotten. Dessutom utsätts minoritetsgrupper i högre grad för osakligt bemötande. Detta kommer vi att påverka genom att öka kompetensen hos aktiva ledare inom idrotten (tränare, idrottsledare och lärare som undervisar i fysisk aktivitet) med specifik utbildning och material.  Ifall ni vill vara med i projektet kan ni kontakta tarja.krum(a)idrott.fi. 

Projektet Barn och unga på samma linje är en fortsättning på EU-projektet På samma linje som genomfördes (2018-2020) av Föreningen Luckan och Finlands Svenska Idrott. Projektet Barn och unga på samma linje finansieras av Undervisnings- och kulturministeriet. Projektet pågår under tiden 12/2020-12/2022.

För mera information
Tarja Krum

Projektledare
+35840 621 2560
tarja.krum(a)idrott.fi

Saara Norrgrann

Projektkoordinator
+35840 664 3424
saara.norrgrann(a)idrott.fi