Ekonomiskt stöd

Det finns olika stipendier och andra former av stöd för att kunna idrotta och motionera, både för privatpersoner och föreningar. Stöden kan vara avsedda för till exempel att skaffa utrustning, starta verksamhet eller för att täcka deltagaravgifter och kostnader för tävlingsresor. 

Nedan finns samlat olika instanser där man kan ansöka om understöd. Stöden är uppdelade geografiskt på följande sätt: Hela Finland, Huvudstadsregionen och Nyland, Österbotten och Åboland.

Stöd för föreningar för att utveckla sin verksamhet och kunskap inom anpassad motion eller paraidrott hittar du på denna sida.

Sidan är uppdaterad 18.3.2024.

Hela Finland:

Föreningsstöd

Föreningsstödet är avsett för att öka barns och ungas idrottshobbyer och för utveckling av mångsidig organiserad motion och idrott.

För vem?

Understödet kan sökas av lokala, registrerade föreningar som ordnar motion och/eller idrott. 

Finansiär

Undervisnings- och kulturministeriet

Ansökan

Ansökan är öppen en gång om året i november-december. 

Mer information och sök här:

Undervisnings- och kulturminsteriets webbplats för föreningsstöd

Valio Akatemia

Valio Akatemia programmet stöder motion och välmående hos barn och unga. Programmet främjar finländska familjers välmående och hjälper dem att få barn och ungas drömmar att gå i uppfyllelse, genom att dela ut penning-, närings-, produkt- och evenemangsstipendier. 

För vem?

Stipendiet kan delas ut åt alla under 18 år gamla barn och unga i hela Finland med en motionshobby. Valio delar ut stipend både för enskilda-, lag- och skolidrottare. Då man väljer ut vem som ska få stipend övervägs det noggrant om stipendiet för mottagaren vidare i sin hobby. Ansökans helhet avgör. 

Finansiär

Valio

Ansökan

Ansökan ordnas en gång om året. Den som ansöker om understöd kan vara en enskild idrottare, ett lag, en förening, en skolklass eller annan grupp. Föräldrar, tränare och lärare kan söka stödet för barn eller unga men stödet måste användas i sin helhet för att främja barn och ungas hobbyverksamhet. 

Mer information och sök här:

Valio Akatemias webbplats på finska

Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne sr

Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne sr:s målsättning är att öka välmående för barn och unga genom att skapa hopp och framtidstro. 

För vem?

Bidrag kan sökas av organisationer som på olika sätt stödjer barn och unga.

Finansiär

Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne sr.

Ansökan

Ansökan för organisationer och föreningar ordnas en gång om året.

Mer information och sök här:

Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne sr webbplats

Stiftelsen Sodum

Stiftelsen syfte är att främja och understödja hobby- och fritidsverksamhet som baserar sig på frivilligt medborgararbete samt social verksamhet. 

För vem?

Stipendiet är menat för olika föreningar och projekt.

Finansiär

Stiftelsen Sodum.

Ansökan

Understöden delas ut två gånger om året. Ansökningstiden är i mars och september. 

Mer information och sök här:

Stiftelsen Sodums ansökningsblankett

Leader Suomi

Leader -verksamheten är till för att utveckla den egna hembygden genom att ortsbefolkningen själva vet vad som är bäst för den egna hembygden. I Finland finns 54 Leader -grupper runt om i landet, som beviljar finansiering till företags- och föreningsprojekt och andra sammanslutningar. 

För vem?

Finansieringen är till för allmännyttiga utvecklings- eller finansieringsprojekt eller investeringsprojekt, samt företagsprojekt. 

Finansiär

EU, staten och kommunerna finansierar Leader.

Ansökan

Ansökningstiderna varierar beroende på Leader grupp.

Mer information och sök här:

Leader Suomi webbplats

STEA

Social- och hälsoorganisationernas understödscentral (STEA) är en statsbidragsmyndighet, som fungerar i samband med social- och hälsovårdsministeriet. 

För vem?

STEA understöd kan sökas av allmännyttiga registrerade sammanslutningar och stiftelser med rättskapacitet för främjande av hälsa och social välfärd. 

Finansiär

Staten.

Mer information och sök här:

STEA webbplats

Unelmista totta – stöd för hobbyer

SOS-Lapsikylä stöder 7-17 år gamla barns möjligheter till en hobby via Unelmista totta -verksamheten. Understödet är till för en regelbunden hobbys verksamhetsavgifter. 

För vem?

7-17 år gamla barn, vars familjer inte har råd med att börja eller fortsätta med en hobby. Understödet beviljas i första hand för barnfamiljer i samarbetsorterna, som gjort ansökan tillsammans med t.ex. kurator. 

Finansiär

SOS-Lapsikyläs donationer.

Mer information och sök här:

Unelmista totta webbplats på finska

Hope

Hope hjälper barnfamiljer i nöd och då de påträffat en plötslig kris. De stöder också hobbyverksamhet och verkställer fritidsupplevelser.

För vem?

Barnfamiljer med barn under 18 år. 

Finansiär

Donationer.

Mer information och sök här:

Hope webbplats på finska

Rädda barnen

Rädda barnen stöder barnfamiljer, vars ekonomiska situation inte räcker till för att bekosta barnens hobbyer. Understöd kan fås till t.ex. att köpa utrustning, hobbyens bekostnader, lägeravgifter eller andra kostnader.

För vem?

Barn och unga under 18 år.

Finansiär

Rädda barnen.

Mer information och sök här:

Rädda barnen webbplats på finska

Huvudstadsregionen och Nyland:

Stiftelsen Tre Smeder

Stiftelsen Tre Smeder stöder ideell och kulturell verksamhet i Helsingfors på svenska.  

För vem?

Understödet kan sökas av föreningar och andra verksamhetsformer.

Finansiär

Stiftelsen Tre Smeder.

Ansökan

Ansökan går ut på hösten.

Mer information och sök här:

Stiftelsen Tre Smeder webbplats

Sparbanksstiftelser i Nyland

Stiftelsens syfte är att främja sparandet och stödja hembygden. Stiftelsen delar ut understöd för verksamhet som gynnar kultur, idrott och annan allmän- och samhällsnyttig verksamhet.

För vem?

Understöden kan sökas av organisationer, arbetsgrupper och i vissa fall också privatpersoner.

Finansiär

Sparbanksstiftelserna

Ansökan

Ansökan går ut en gång om året, tidpunkten varierar beroende på stiftelsen i fråga.

Mer information och sök här:

Sparbanksstiftelsen i Kyrkslätt webbplats

Sparbanksstiftelsen i Esbo-Grankulla webbplats

Sparbanksstiftelsen i Bromarf webbplats

Sparbanksstiftelsen i Sjundeå webbplats

Sparbanksstiftelsen i Karis-Pojo webbplats

Sparbanksstiftelsen i Ingå webbplats

Sparbanksstiftelsen i Sibbo webbplats

Sparbanksstiftelsen i Tenala webbplats

Aktiastiftelser i Nyland

Aktiastiftelsens syfte är att främja sparandet och stödja hembygden. Stiftelsen delar ut understöd för verksamheter som gynnar kultur, idrott och annan allmän- och samhällsnyttig verksamhet som har anknytning till respektive område. 

För vem?

Understöden kan sökas av organisationer, arbetsgrupper och i vissa fall också privatpersoner.

Finansiär

Aktiastiftelserna

Ansökan

Ansökan går ut en gång om året, tidpunkten varierar beroende på stiftelsen i fråga.

Mer information och sök här:

Aktiastiftelsen i Vanda webbplats

​​Aktiastiftelsen i Mellan-Nyland webbplats

Aktiastiftelsen i Hangö webbplats

Aktiastiftelsen i Borgå webbplats

Aktiastiftelsen i Ekenäs webbplats

Helsingfors Svenska Bostadsstiftelse

Stiftelsen delar ut årligen ut en summa i understöd, för att stödja föreningsverksamhet inom fritid, kultur och idrott i Helsingfors med omnejd.

För vem?

Stiftelsen stöder inte privatpersoner, endast föreningar.

Finansiär

Helsingfors Svenska Bostadsstiftelse

Ansökan

Ansökningsperioden är hela oktober. För att erhålla understöd krävs att eventuella tidigare understöd redovisas.

Mer information och sök här:

Helsingfors Svenska Bostadsstiftelses webbplats

Österbotten:

Aktiastiftelser i Österbotten

Stiftelsens syfte är att främja sparandet och stödja hembygden. Stiftelsen delar ut understöd för verksamheter som gynnar kultur, idrott och annan allmän- och samhällsnyttig verksamhet som har anknytning till verksamhetsområdet.

För vem?

Understöden kan sökas av organisationer, arbetsgrupper och i vissa fall också privatpersoner.

Finansiär

Aktiastiftelserna

Ansökan

Ansökan går ut en gång om året, tidpunkten varierar beroende på stiftelsen i fråga.

Mer information och sök här:

Aktiastiftelsen i Vasa webbplats

Aktiastiftelsen i Solf-Sundom webbplats

Aktiastiftelsen i Korsholm webbplats

Aktiastiftelsen i Malax webbplats

Aktiastiftelsen i Oravais webbplats

Aktiastiftelsen i Petalax webbplats

Aktiastiftelsen i Pörtom webbplats

Aktiastiftelsen i Vallgrund webbplats

Aktiastiftelsen i Vörå webbplats

Viktor Ollqvist stiftelse

Stiftelsens syfte är att stöda förebyggandet av hälsovård, sjukvård och rehabilitering. Som förebyggande verksamhet anses också t.ex. idrott och rekreation med fysisk inriktning för barn och ungdomar.

För vem?

Stöden ges till registrerade föreningar i området Vasa stad och kommunerna Vörå, Korsholm, Malax och Korsnäs. 

Ansökan

Ansökan kan göras kontinuerligt under pågående år. Fördelningen sker vid olika tidpunkter genom beslut av stiftelsens styrelse. 

Finansiär

Viktor Ollqvist stiftelse

Mer information och sök här:

Viktor Ollqvist stiftelses webbplats

Stiftelsen Kulturfonden för Gamlakarlebynejden r.s.

Stiftelsens syfte är att främja idrotts- och kulturverksamhet, samt utbildning genom understöd och stipendier i Karleby stad med omnejd.

För vem?

Stipendier och understöd kan sökas av enskilda personer eller sammanslutningar.

Ansökan

Ansökan öppnar i januari.

Finansiär

Stiftelsen Kulturfonden för Gamlakarlebynejden r.s.

Mer information och sök här:

Stiftelsen Kulturfonden för Gamlakarlebynejdens webbplats

Åboland:

Aktiastiftelsen i Åbo och Pargas

Stiftelsens syfte är att främja sparandet och stödja hembygden. Stiftelsen delar ut understöd för verksamheter som gynnar kultur, idrott och annan allmän- och samhällsnyttig verksamhet som har anknytning till verksamhetsområdet.

För vem?

Bidrag beviljas i huvudsak för projekt till organisationer och sammanslutningar.

Finansiär

Aktiastiftelsen i Åbo och Pargas.

Ansökan

Ansökan går ut tre gånger om året, i slutet av februari, april och september. 

Mer information och sök här:

Aktiastiftelsen i Åbolands webbplats

Andra lokala instanser där man kan söka om stöd:

  • kommunen
  • lokala stödföreningar, t.ex. Folkhälsan i Hammarland
  • egna idrottsföreningen
  • församlingen
  • företag
  • lokala banker, försäkringsbolag osv.