På samma linje

– respekt inom idrott- och ungdomsverksamhet

EU-projektet På samma linje var ett samarbetsprojekt mellan ungdoms- och idrottssektorn i Svenskfinland. Projektets genomförare är Föreningen Luckan och Finlands Svenska Idrott.

Projektet målsättning var att åstadkomma kompetenshöjning bland instruktörer, ledare och tränare genom att öka kunnandet om jämlikhet, normmedvetenhet och likabehandling samt förstärka ett inkluderande och respektfullt förhållningssätt gentemot varandra inom idrotts- och ungdomssektorn. Avsikten med åtgärderna var att motverka diskriminering och mobbning på fältet.

I arbetsmetoderna utgick från två helheter: utbildning och stöd. Utbildningarna riktade sig till aktiva inom idrotts- och ungdomsfältet samt idrottsinriktade läroinrättningar. Stöd erbjöds bland annat till idrottsföreningar och idrottande unga kvinnor. 

Projektet finansierades av Europeiska socialfondens åtgärdshelhet för Kunnande genom att engagera. Organisationernas privata självfinansieringsandelar understödde av Svenska Kulturfonden och stiftelsen Tre Smeder som riktade bidrag. Projektet pågick under tiden 12/2018-2/2021.

På ett kontorsbord finns det en kopp, papper och olika pennor.

Projektrapport

Läs mer om projektets åtgärder och resultat

På ett vitt bord ser man en penna på ett anteckningsblock, ett tangentbord till en dator, en telefon, ett par vita hörlurar på ett bokmärke, en liten växt i en kruka och en bok.

Hemsida

Här hittar du projektets ursprungliga hemsida

Finansiärer

  • Europeiska socialfonden logo svart
  • Hävkraft från EU svart logo
  • Stiftelsen tre smeder liggande vit

Projektgenomförare

Luckan logo röd

Föreningen Luckan r.f. är ett informations- och kulturcenter, vars syfte är att främja svenskspråkig samhällelig och kulturell verksamhet i Finland. Totalt finns det tolv Luckor runt om i Finland. Luckan bedriver kultur-, ungdoms- och integrationsverksamhet, samt informationsförmedling och svensk service med beaktande av grupper med särskilda behov. Luckans mål är att informera om tjänster och service på svenska i Finland, stödja finlandssvensk kultur, integration, liksom driva utvecklingsprojekt för samhället.

Finlands Svenska Idrott r.f. är en idrotts- och motionsfrämjande takorganisation, som ska stödja och främja idrott och fysisk fostran på svenska i Finland. Förbundet har tio medlemmar, varav fem är grenförbund, tre idrottsdistrikt samt två specialförbund. FSI:s mål är att inspirera barn och unga att röra på sig, bygga upp ett livslångt intresse för idrott och skapa en miljö där våra idrottare har möjlighet att utvecklas och nå sina mål.