Vastuullista liikuntaa ja urheilua – uusi yhteistyö käynnistyy!

Finlands Svenska Idrott r.f. (FSI), Suomen Työväen Urheiluliitto TUL ry ja Naisjärjestöjen

Keskusliitto ry (NJKL) käynnistävät kaksikielisen Hållbar idrottsförening – nätverk / Vastuullinen urheiluseura -verkoston, joka tarjoaa tietoa ja vertaistukea urheiluseurojen vastuullisuustyölle. Verkosto on jatkoa Finlands Svenska Idrottin ja Naisjärjestöjen Keskusliiton vuoden 2023 vastaavan nimisestä toiminnasta, mutta sitä laajennetaan tänä vuonna yhdessä Suomen Työväen Urheiluliitto TUL ry:n kanssa.

TUL:lle on suuri kunnia tulla mukaan Hållbar idrottsförening / Vastuullinen urheiluseura -hankkeeseen. Liikunnan ja urheilun yhdenvertaisuuden sekä vastuullisuuden edistäminen on joukkuelaji, joten on hienoa päästä tekemään töitä yhteistyössä alan rautaisten osaajien FSI:n sekä Naisjärjestöjen Keskusliiton kanssa. Poikkihallinnollinen yhteistyö takaa meille kaikille paremmat mahdollisuudet jakaa osaamista sekä onnistumisia. Seuratoiminnan vastuullisuuskysymysten kanssa ei tarvitse jäädä yksin, vaan toiminnan suunnittelu ja eteenpäin vieminen on aina helpompaa, kun saa pohtia asioita yhdessä, kannustaa TUL:n viestintäkoordinaattori Aino Raiskinmäki

Hållbar idrottsförening / Vastuullinen urheiluseura -verkosto kokoontuu joka toinen kuukausi etätapaamisissa, joissa käsitellään mm. urheilun tasa-arvo- ja moninaisuuskysymyksiä, turvallista toimintaympäristöä ja kunnioittavaa käytöstä. Tapaamisten lisäksi järjestetään webinaareja ja tietoiskuja mm. hyvästä hallinnosta, antidopingista ja kestävästä kehityksestä. Verkostotapaamiset ja luennot on suunnattu urheiluseuratoimijoille, mutta kaikki aiheesta kiinnostuneet ovat tervetulleita mukaan. Kohtaamisissa puhutaan suomea ja ruotsia.

Meillä on ollut alusta alkaen lähtöajatuksena se, että saamme urheilun vastuullisuusohjelmaa toteutumaan käytännössä ruohojuuritasolla. Siitä lähti idea verkostosta, joka on kohdistettu urheiluseuroille ja jossa osallistujat saavat inspiraatiota ja ideoita muilta seuroilta ja asiantuntijoilta omaan toimintaansa ilman kielimuuria. Tiedämme myös kokemuksesta, että vastuullisuusaiheiden parissa työskentely ei ole aina helppoa ja siihen tarvitaan tukiverkostoa, sanoo Finlands Svenska Idrottin vastuullisuuspäällikkö Tarja Krum.

Vaikeiden asioiden käsittelyä

Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus ovat edelleen tärkeitä teemoja liikunnassa ja urheilussa, ja verkoston avulla siihen työhön halutaan antaa tukea.

Liikunnassa ja urheilussa tarvitaan lisää tasa-arvo-osaamista. Sukupuolten tasa-

arvo ja moninaisuuskysymykset nähdään usein uhkana tai erillisenä osana muuta

toimintaa. Naisjärjestöjen Keskusliitto on peräänkuuluttanut jo pitkään parempaa

johtajuutta urheiluun, sillä kaikki lähtee johtajien omasta esimerkistä ja asenteesta,

kertoo Naisjärjestöjen Keskusliiton kehittämis- ja hallintopäällikkö Nina Kaipio.

Verkoston tavoitteena on myös saada osallistujien toivomia aiheita käsittelyyn.

Vastuullisuuskysymysten käsittelyyn kaivataan apua, eivätkä seurat aina oikein tiedä, mistä edes lähteä liikkeelle. Haluamme tuoda verkoston avulla esille, että jo pienet teot vaikuttavat. Hankkeen avulla pystymme tarjoamaan entistä suuremmalle osalle seuroista tietoa sekä työkaluja yhdenvertaisemman urheilun edistämiseen, summaa Tarja Krum.

Ensimmäinen verkostotapaaminen pidetään helmikuussa, jolloin aiheena on Olympiakomitean päivitetty vastuullisuusohjelma, josta Olympiakomitean Elina Laine kertoo lisää. Tämän lisäksi helmikuussa tulee olemaan webinaari ympäristökysymyksistä urheilussa (ruotsiksi) sekä tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman laatimisesta (suomeksi ja ruotsiksi)

Lisätietoja: Vastuullinen urheiluseura -verkosto / Hållbar idrottsförening – nätverk | Finlands Svenska Idrott


Finlands Svenska Idrott r.f. (FSI) on urheilua ja liikuntaa edistävä järjestö, joka tukee ja edistää ruotsinkielistä urheilua ja liikuntakasvatusta Suomessa. Yksi järjestön päätehtävistä on kartoittaa ruotsinkielisen vähemmistön etuja Suomessa. Tämä sisältää erilaisia palveluita urheilijoille, valmentajille, aktiivisille yhdistyksille ja yleisölle sekä jäsenliitoille ja -seuroille. Finlands Svenska Idrottin visio on tarjota parasta urheilutoimintaa ja luoda edellytykset elinikäiseen kiinnostukseen ruotsinkielisestä urheilusta ja liikunnasta Suomessa.

Suomen Työväen Urheiluliitto TUL ry tekee töitä sen eteen, että jokaisella olisi mahdollisuus kokea liikunnan iloa hyvässä seurassa. TUL keskittyy erityisesti lasten, nuorten ja aikuisten matalan kynnyksen harrasteliikunnan edistämiseen. Liikkuminen on kaikkien oikeus iästä, sukupuolesta, seksuaalisesta suuntautumisesta, varallisuudesta tai etnisestä taustasta riippumatta. Liikunnan ja urheilun tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistäminen ovat organisaation keskeisiä arvoja sekä strategisia kärkivalintoja.

Naisjärjestöjen Keskusliitolla on yli satavuotinen perinne sukupuolten tasa-arvon edistämisessä. Yhdistämme voimamme sukupuolten tasa-arvon, yhdenvertaisuuden ja ihmisoikeuksien puolesta. Toimimme feministisesti ja syrjintää vastaan. Liitto on yksi niistä naisjärjestöistä, jotka ovat osallistuneet yhteiskunnan tasa-arvon rakentamiseen myös vastustuksen edessä. Iso osa tästä vastustuksesta on ollut hiljaista. Silti aiemmin radikaalit ajatukset äänioikeudesta, oikeudesta päättää kehostaan tai oikeudesta omistaa, ovat nykyisin itsestäänselvyyksiä.

ILmoittautuminen mukaan verkostoon

Ilmoittaudu mukaan

Kategorier:
Hållbar idrottsförening blogi FIN