Stipendier och Resebidrag

Pengar som faller

STIPENDIER ATT SÖKA!

Carl-Olaf Homéns Ungdomsidrottsfond har som ändamål att stöda Skolornas Stafettkarneval, Solvalla Idrottsinstitut och Arcada. Av fondens avkastning kommer våren 2024  stipendier att utdelas till sådana elever, vilka gjort en fin ledarinsats för idrotten i sin skola.

Premierade kan sådana elever bli som framgångsrikt lett sin skolas idrottsförening, varit ledare för sin skolas lag eller t.ex. lett förberedelserna för Stafettkarnevalen.

Förslag angående lämpliga elever kan göras till Svenska Finlands Skolidrottsförbund, Kite Lundström (Ombud) per e-post:kite@idrott.fi senast den 21 april 2024

RESEBIDRAG ATT SÖKA!

Skolor som har elever med särskilda behov kan anhålla om resebidrag ur Carl-Olaf Homéns Ungdomsidrottsfond för deltagande i Stafettkarnevalen på Olympiastadion i Helsingfors den 17-18 maj 2024Skicka er anhållan till kite@idrott.fi senast den 21 april 2024

Christel Lundström

Ombudsman

christel.lundstrom@idrott.fi
+35840 578 0560

Kategorier:
Allmänt Skolidrott