Lokala stafettfester ersätter framflyttad Stafettkarneval på Olympiastadion

Skolidrottsförbundets styrelse har idag tagit beslut om att inte arrangera Stafettkarnevalen på Olympiastadion i maj 2021. Istället för en Stafettkarneval planerar vi att arrangera, om läget tillåter, flera mindre Stafettfester runtom i Svenskfinland. Som potentiella orter för stafettfesterna diskuteras Esbo, Vasa, Åbo, Mariehamn m.fl. 

Vi vet att skolorna har det mycket jobbigt för tillfället, och vi är såklart måna om elevernas, lärarnas och funktionärernas hälsa och säkerhet. Därför är det i det här läget inte aktuellt att samla hela den finlandssvenska skolungdomen till en Stafettkarneval på Olympiastadion i Helsingfors.

Vi är såklart ledsna att ännu en gång vara tvungna att skjuta på Stafettkarnevalen och en återinvigning av Olympiastadion, men beslutet är det enda rätta. Eftersom vi inte kan garantera säkerheten för ett såhär stort evenemang, kan en karneval inte ordnas.

Stefan Haglund, Skolidrottsförbundets ordförande. 

Stafettkarnevalen ser fram emot, att under hösten 2021 kunna erbjuda skolungdomen en möjlighet till trevlig samvaro och rörelseglädje.

För mer information

Stefan Haglund
Styrelseordförande
040 0577903

Jan-Erik Eklöf
Verksamhetsledare
040 1846380
jan-erik.eklof@stafettkarnevalen.fi

Kategorier:
Allmänt Skolidrott