Jonna Skrifvars ny medarbetare på Finlands Svenska Idrott

2021 inleder Finlands Svenska Idrott, med understöd av Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne, en satsning för att förebygga ätstörningar inom idrotten. Detta görs i samarbete med Ätstörningscentrum och Livslust-projektet. Verksamheten riktar sig främst till unga finlandssvenska idrottare men ska även producera material riktat till tränare och idrottares familjer.

Bild: Mikael Nybacka, Vasabladet

För att leda arbetet har Jonna Skrifvars anställts till Finlands Svenska Idrott. Jonna har en bakgrund inom idrotten men fick avsluta sin karriär redan som 21-åring på grund av skador som orsakats av hennes ätstörning. Nu vill hon hjälpa andra och skapa nätverk som gör att idrottare lättare skall hitta hjälpen i god tid.

En artikel om Jonna och det nya projektet ingick i Vasabladet söndag 14.2. Artikeln finns att läsas här (bakom betalmur).

Jonna som avlagt sina studier vid Linnéunivesitetet i Sverige skrev även sin avhandling om just ätstörningar, den finns att läsas här.

Jonna kommer fysiskt att vara placerad i Vasa, men kommer ha hela Svenskfinland som sitt arbetsfält. Mer om projektets målsättningar finnas att läsas här.

För mera information

Jonna Skrifvars, projektledare
jonna.skrifvars@idrott.fi
+35850 432 2521

Kategorier:
Allmänt