Finlands Svenska Idrott med i kampanjen #SkärInteFrånIdrotten

Finlands Svenska Idrott är med i kampanjen #SkärInteFrånIdrotten (på finska #EiLeikataLiikunnasta). Idrottsrörelsen drabbas av nedskärningar i statsbidragen och vi vill undvika att regeringen bestämmer sig för ytterligare nedskärningar under nästa veckas budgetria.

Genom kampanjen #SkärInteFrånIdrotten vill vi uppmärksamma behovet av att konsekvensbedöma vad inbesparingar i stöd till idrottsorganisationer leder till och vad arbetet som utförs i idrottsförbund genererar vidare i talko- och frivilligarbete i föreningar. Kampanjens viktigaste budskap är således att påminna beslutsfattarna om den betydande samhällsnytta som idrotten medför samt om de omfattande negativa konsekvenser som följer när det skärs ner i idrottens finansiering.

– Vi behöver röra på oss. Barn och unga behöver mera rörelse i skolan och på fritiden. Alla vet att motion och idrott är väldigt viktigt för människors välmående. Då behöver vi också satsningar från såväl statsmakten, regeringen som kommunerna och därför är jag väldigt orolig över de nyheter som har kommit från regeringens sida hittills, säger Thomas Blomqvist, ordförande för Finlands Svenska Idrott

Idrotten, som till stor del är driven av talkoanda, bidrar med välmående och bättre hälsa hos befolkningen. För lite rörelse orsakar redan nu mycket dyra kostnader för samhället och det är dumt och kortsiktigt att skära i den verksamhet som kan motarbeta stillasittandet som kostar samhället miljardbelopp. Finlands Svenska Idrott ser allvarligt på de nedskärningar som har drabbat vår organisation och hela idrottsrörelsen. 

– Jag hoppas att regeringen hittar andra sätt att klara av att balansera statsekonomin istället för att gå åt idrotten, motionen och idrottsrörelsens verksamhets förutsättningar i Finland, understryker Blomqvist.

Vi uppmanar alla att komma med i kampanjen #SkärInteFrånIdrotten. Nu är det vårt ansvar att påminna beslutsfattarna om detta! Somebilder som kan användas hittas här: https://olympiakomitea.kuvat.fi/kuvat/MEDIAPANKKI/3.+Kampanjat/2.+EI+LEIKATA+LIIKUNNASTA/

Kategorier:
Allmänt