Nytt hållbarhetsprogram för 2024-2026

Nu har Finlands Svenska Idrotts nya Hållbarhetsprogram publicerats!

Idrotten är i ständig förändring. Vi strävar efter att skapa en trygg, öppen och rättvis idrottsmiljö för alla. Genom projekt, utbildningar och riktlinjer har Finlands Svenska Idrott målmedvetet arbetat för att stödja både elitidrott och barn- och ungdomsidrott.

Men vi vill göra ännu mer. Det nya hållbarhetsprogrammet fungerar som en tydlig vägledning för oss, likt en orienteringskarta med en planerad rutt och angivna kontrollpunkter. Vi vill genomföra detta arbete tillsammans med våra föreningar, medlemsförbund och samarbetspartners.

Hållbarhetsarbetets grundstomme baserar sig på Idrottens ansvarsprogram 2020-2024, som omfattar följande områden:

  • god förvaltning,
  • trygg verksamhetsmiljö,
  • jämställdhet och likabehandling,
  • miljö och klimat
  • rättvis tävling.

Dessa fem temaområden är avgörande för att säkerställa statligt understöd och för att uppnå önskade förändringar från dagsläget. Det innebär att det krävs ett kvalitativt och aktivt hållbarhetsarbete för att kunna berättigas statligt understöd.

Hur arbetar vi med hållbarhetsprogrammet?

Programmet har godkänts av Finlands Svenska Idrotts styrelse 7.2.2024 och verkställs enligt de uppgjorda åtgärdsplanerna inom de fem temaområden. Programmet är en del av verksamhetsplanen och arbetet görs systematiskt. Utvärdering och uppdatering sker regelbundet och i slutet av varje år dokumenteras arbetets läge i detta dokument. Programmets utvecklingsarbete leds av Finlands Svenska Idrotts hållbarhetschef och sker i samarbete med utnämnd arbetsgrupp för förbundets hållbarhetsarbete.

HÅLLBARHETSPROGRAM 2024-2026

Ladda ner

Ladda ner

Kategorier:
Allmänt