Dövidrottare Lina Karlsson lär föreningar bemöta döva och hörselnedsatta

Lina Karlsson poserar med händerna knutna framför magen på en bild som är tagen i skogen.

Har du någonsin funderat på hur det är för döva att idrotta och delta i ledd idrottsverksamhet? Hur insatt är du i olika hörselnedsättningar och dövhet eller vill du lära dig mera? 

Finlands Svenska Idrott ordnar två workshops kring temat, om hur du som ledare eller tränare inom idrotten kan få personer med hörselnedsättning att känna sig inkluderade i er föreningsverksamhet. Av deltagarna förväntas ingen tidigare kunskap i teckenspråk, utan snarare ett intresse av att hur helt i enkelt i vardagen konkret bemöta olika behov.

Workshopen leds av dövidrottare Lina Karlsson som delar med sig av sina erfarenheter som idrottare och föreningsmedlem. Lina har varit med i olika idrottsföreningar inom flera olika grenar både i Österbotten och i Nyland och upplevt olika sätt hur föreningarna bemött henne. Med gedigen tävlingserfarenhet inom FM i friidrott och dövas EM i både friidrott och orientering så har Lina sett hur man gör olika tävlingar inkluderande. 

Den stora nyttan med workshopen är att du får dina funderingar om dövidrott besvarade samt du får kunskap om mina rika erfarenheter inom dövidrotten.

Lina Karlsson

Efter workshopen har du konkreta tips i bemötande av döva och hörselnedsatta inom idrottsverksamheten. Lärdomarna från workshoparna kan också användas i andra sektorers verksamheter. 

Information om workshopparna

Tid, plats och anmälan

15.11 kl.17.30-20.30 Helsingfors (adress: Sportens hus, Gjuterivägen 10, 00380 Helsingfors, sista anmälningsdag: 8.11)

21.11 kl.17.30-20.30 Vasa (adress: Folkhälsanhuset Wasa, Wasaborgsgränd 4, 65100 Vasa, sista anmälningsdag: 14.11)

Anmäl dig med via följande länk: https://www.lyyti.fi/reg/Vi_tecknar_ocksa_inom_idrott__workshop_3338

Lägg märke till att det är max 25 personer som kan delta per workshop. 

För vem 

Workshoparna är riktade till dig som vill ha mer kunskap i att bemöta personer med hörselnedsättning i föreningsverksamheten. Lärdomarna från workshoparna kan också användas i andra sektorers verksamheter. Ingen tidigare kunskap inom i temat eller teckenspråk behövs av deltagarna. 

Pris

Deltagandet är gratis och alla deltagare bjuds på traktering.

Workshopsledare

Lina Karlsson med tolk som tolkar teckenspråk till svenska. 

Mer information

Workshopledare Lina Karlsson, lina.karlsson@netikka.fi

Kategorier:
Allmänt