Distansföreläsning: Minska din förenings miljöpåverkan 6.2.2024

Idrottsrörelsen påverkar miljön på många sätt, till exempel genom resor till evenemang och träningar, val av kost, materialanvändning samt vid byggandet och underhållandet av idrottsanläggningar. Som en del av samhället är det vårt ansvar att se till att även idrotten är med och når klimatmålen. 

Finlands Svenska Idrott ordnar en gratis online-föreläsning med tips på hur var och en kan i den egna föreningen jobba för en grönare verksamhet. Vi diskuterar hur andra organisationer gjort och hur man kan handleda sina medlemmar. Under föreläsningen får du kunskap i: 

  • Vad är miljöansvar och varför är det viktigt
  • Miljövänliga val och alternativ inom idrotten
  • Ekokompassen –  Stöd av miljöhanteringssystemet i miljöansvarsarbetet  

Målgrupp: Föreläsningen riktar sig till aktiva inom föreningar, idrottare och tränare. I samband med anmälan kan du ställa frågor och önskemål om något specifikt tema som du önskar att behandlas.

Datum: 6.2.2024  

Tid: 17:30-19:00 

Pris: 0 €

Plats: Online plattformen Zoom, länken fås i samband med anmälan  

ANmÄLAN

Sista anmälningsdagen är den 29.1.2024 

Anmäl dig med här

Utbildare: Som föreläsare fungerar Emmi Sarttila, expert inom miljöansvarsfrågor vid miljöhanteringssystemet Ekokompassen. 

Kategorier:
Allmänt Hållbar idrottsförening Hållbar idrottsförening FIN