Den blivande regeringen kan inte blunda för barn och ungas fysiska inaktivitet

Pressmeddelande 10.5.2023

Finlands Svenska Idrott uttrycker sin oro över den dåliga fysiska funktionsförmågan hos barn och unga som påvisats i flera olika studier. Vi delar vår oro med understatssekreterare Elina Pylkkänen som i en artikel på Svenska Yle idag lyfte upp problematiken med hur barn och ungas fysiska förmågor försämrats under de senaste åren, och hur detta kommer ha negativa konsekvenser, inte enbart på deras hälsa och livskvalitet utan på hela landet på lång sikt.

När partierna nu sitter och funderar på åtgärdspaket, budget och hur vi skall lyfta landets ekonomi behöver vi ta tag i de riktigt stora utmaningarna vi står inför. Om vi inte nu inför åtgärder för att vända de negativa trenderna och förbättrar Finlands befolknings fysiska funktionsförmåga kommer vi inte att ha i närheten av den volym av arbetsföra som kan utföra arbete i framtiden som behövs.  

Vi anser att det är viktigt att regeringen tar hänsyn till denna oro i pågående regeringsförhandlingar och sätter in åtgärder för att främja en mer aktiv livsstil, främst för barn och unga men vi får inte heller glömma den vuxna befolkningen. Detta kan innebära att mer resurser och tid avsätts för idrott och motion i skolorna, samt förbättringar av infrastrukturen för idrottsutövning i samhället som helhet.

Vi uppmanar regeringen att inta ett helhetsperspektiv över frågan och involvera olika aktörer, inklusive idrottsorganisationer, hälsomyndigheter och skolor, för att hitta de bästa lösningarna för att främja barn och ungas hälsa och fysiska förmåga på lång sikt. 

Vårt förslag är att öka resurserna för idrott och motion i skolorna – det är viktigt att barn och unga får tillräckligt med fysisk aktivitet under skoltiden. Genom att öka resurserna för idrottsundervisning och skolgymnastiken kan man motivera barnen att röra på sig mer och utveckla sin fysiska förmåga. Det är också viktigt att ge lärare utbildning och verktyg för att kunna undervisa om fysisk aktivitet på ett pedagogiskt och roligt sätt.

Ge tillräckliga ekonomiska resurser för att förbättra infrastrukturen för idrottsutövning – det är viktigt att det finns tillgängliga och säkra platser för barn och unga att utöva idrott och motion på, allt från idrottshallar till offentliga lekplatser och utomhusgym. Genom att förbättra och utöka idrottsanläggningar och utomhusområden kan man göra det lättare för barnen att utöva fysisk aktivitet regelbundet.

Samhället behöver stimulera till mer spontan fysisk aktivitet – det är viktigt att barn och unga får tillräckligt med tid och möjligheter att leka och röra på sig spontant. Samarbeta med idrottsorganisationer och andra aktörer för att skapa en bredare och mer samordnad strategi för att främja barn och ungas fysiska hälsa och förmåga. 

Dessa är bara några exempel på konkreta åtgärder som kan bidra till att förbättra barn och ungas fysiska förmågor och hälsa. Genom att ta ett helhetsperspektiv och involvera olika aktörer kan man skapa en mer hållbar och effektiv strategi för att främja en mer aktiv och hälsosam generation för framtiden.

För mera information
Henrika Backlund

Generalsekreterare
+358 40 663 3269
henrika.backlund(a)idrott.fi

Kategorier:
Allmänt