Välkommen på strategidiskussion

Finlands Svenska Idrotts höstmöte hålls den 23 november 2018 kl. 13 i Sportens hus i Helsingfors. Innan själva möteshandlingarna, kommer vi att diskutera Finlands Svenska Idrotts strategi med sikte på år 2030. Diskussionen är öppen för alla intresserade!

Att möjliggöra idrott och motion på svenska i Finland, har varit Finlands Svenska Idrotts uppgift i egenskap av en idrotts- och motionsfrämjande organisation och centralförbund för 10 medlemsförbund. Vi vill skapa ett livslångt intresse för idrott och motion. Då samhället utvecklas och idrottsfältet med den, behövs också en uppdatering av verksamheten och gemensam strategi för att nå resultat och överenskomna mål. Därför utarbetar Finlands Svenska Idrott som bäst en strategi för framtiden. Med Strategi2030-arbetet vill vi bättre och effektivare kunna betjäna våra medlemsförbund och idrottsföreningar men också svara på de behov som  samhället har gällande idrott och motion.

Kom med och ge din syn på hur  idrotten och motionen på svenska I Finland ska utvecklas. Anmäl dig till diskussionen senast 19.11.2018 till Catherine Ahrenberg: catherine.ahrenberg@idrott.fi

Välkommen!

Kategorier:
Allmänt