Utveckla din idrottsförening – att driva företagsverksamhet inom idrotten

Finlands Svenska Idrott ordnar i samarbete med Arcada seminariet ”Utveckla din idrottsförening – att driva företagsverksamhet inom idrotten”. Föreläsningen vänder sig till alla som är med och utvecklar en idrottsförening.

Vet du hur en idrottsförening fungerar? Vill du få mer information om hur en förening sköter kontakten till staden, lobbar bland politikerna, söker sponsorer och utvecklar sin verksamhet? Under kvällen tas bland annat upp frågor kring hur en aktiv förening samarbetar med staden, hur man får sponsorering och bygger upp en hållbar verksamhet.

Kvällens föreläsare är

Stefan Fröberg, med mångårig erfarenhet av idrottsverksamheten inom Helsingfors stads. Han berättar om samarbetet mellan stad och förening, och synpunkter en förening bör tänka på vid samarbeten.

Silja Borgasdottir, som själv varit aktiv elit idrottare men är numera insatt i politiken. Silja berättar vad föreningar bör tänka på kring samarbetet med staden och stadens förtroendevalda.

Risto Oksanen har en passion för sponsorering och marknadsföring av evenemang. Med fler årig erfarenhet av idrott, kultur och välgörenhet berättar han om hur din förening bör få synlighet.

Sibbo Vargarna, sedan 1928 en idrottsförening i Sibbo. Verksamheten började med fotboll, men mycket snart kom andra idrottsgrenar med i verksamheten och idag består föreningen av åtta aktiva sektioner. Förutom tävlingsinriktad idrott arrangerar föreningen motionsinriktad verksamhet i många grenar.

Moderator för hela seminariet är Anki Karhu, från Yle Sporten.

Tidpunkt: 23.10 kl. 18-21.00
Plats: Yrkeshögskolan Arcada, Helsingfors
Pris: 30 €
Obligatorisk anmälan senast den 12.10.2018 via länken 
https://www.lyyti.in/arcadaseminarium18