Nomineringen har öppnat för årets finlandssvenska idrottspriser

Fredag 5.11.2021 öppnar nomineringen för årets idrottspriser. Nomineringen är öppen fram till 19.11. Man kan nominera en eller flera kandidater inom varje priskategori. Priserna som kommer att delas ut är Årets förening, Årets tränare, Ungdomspriset samt Bragdmedaljen. 

2021 delades inga idrottspriser ut på grund av ett väldigt annorlunda idrottsår 2020. Trots att idrottsåret 2021 ven det sett annorluda ut finns det bättre förutsättningar att dela ut priser och ge idrottarna den uppmärksamhet som de förtjänar efter två krävande år. 

Precis som 2020 kommer en prisjury efter nomineringstidens slut att välja ut tre kandidater inom kategorierna Årets förening, Årets tränare, Ungdomspriset samt Bragdmedaljen. Därefter sker en ny omröstning på webben och alla får rösta på vem man vill se som vinnare av de tre kandidaterna inom respektive kategori. Även prisjuryn avlägger sina röster som senare räknas ihop med webbrösterna. Då man utser vinnaren har webbomröstningen 4 röster och juryn 8 röster.

Priserna delas ut på Idrottsgalan som ordnas i februari 2022, noggrannare datum är ännu inte fastslaget. 

Nominera din kandidat

Nomineringstiden pågår mellan 5-19.11.2021

Till nomineringen

För mera information

Jeanette Harf, ansvarig för kommunikation, marknadsföring och evenemang
Finlands Svenska Idrott
05060400 eller jeanette.harf@idrott.fi

Kriterierna för varje priskategori:

Bragdmedaljen

Sportpressens guldmedalj instiftades i tiderna som belöning för utomordentlig idrottsbragd under året. Den tilldelades åt en medlem i någon CIF (idag Finlands Svenska Idrott) tillhörande förening, eller åt annan finlandssvensk idrottare.

Med bragd förstås en utomordentlig individuell insats gjord under den tid, som förflutit sedan medaljen senast utdelades fram till den dag medaljen igen skall utdelas. En serie bragder kan beaktas.

Bragdmedaljen kan tilldelas en finlandssvensk idrottare, ledare, aktion, idrottshändelse eller idrottsgärning. Bragdmedaljen tilldelas inte enbart beroende på eventuella medaljer och framgångar i nationella och/eller internationella tävlingar. En idrottsbragd kan vara ett starkt engagemang och en mångårig satsning som varit till stor förmån för idrotten på svenska i Finland.

Årets förening 

Kan tilldelas en finlandssvensk förening som tillhör någon av Finlands Svenska Idrotts medlemsförbund. Det är en förening som ”lever i tiden”, med en innovativ och välskött verksamhet. Priset kan även tilldelades en förening för ett bra gjort sektionsarbete. Föreningen har en bred verksamhet och/eller juniorverksamhet. Föreningen främjar allas möjlighet att utöva idrott oavsett bakgrund, etnicitet, sexuell läggning osv. Föreningen jobbar med att motverkar diskriminering och kränkning. Det är en fördel om föreningen har Tähtiseura certifiering.

Årets Tränare

Kan tilldelas en finlandssvensk tränare med mångårig aktiv tränarverksamhet. Tränaren har ett engagemang på bred bas och fungerar som en ambassadör för idrottsgrenen. Tränaren främjar allas möjlighet att utöva idrott och beaktar likabehandling och jämställdhet.

Ungdomspriset

Priset tilldelas tre stycken ungdomar i åldern 15-20 år som haft stora framgångar både nationellt och internationellt inom respektive gren. Priset kan endast mottas en gång och endast av idrottare som tillhör någon av Finlands Svenska Idrotts medlemsförbund.

Kategorier:
Allmänt