Läsning i Laget

Finlands Svenska Idrott samarbetar med Sydkustens Landskapsförbund r.f. kring projektet Läsning i Laget. Projektets syfte är att lyfta upp läsningen i idrottsföreningar och lag. Just nu söker vi idrottsföreningar, både inom individuella grenar och lagsporter för att delta i projektet.

Vi vill nå dig som är tränare eller aktiv inom en förening och få med dig och din förening som en av våra 10 pilotföreningar i projektet! Vi riktar oss till idrottare i åldern 13-17 inom alla idrottsgrenar i Svenskfinland.

Vad ska pilotföreningarna göra?

Anmäl er nu. Under våren samlar vi in intresserade lag för att köra igång själva arbetet under hösten 2021. Under hösten kommer vi tillsammans att jobba kring läsning i ert lag. Ni ska tillsammans läsa en bok och diskutera denna, samtidigt ska vi tillsammans hitta vilken roll böcker och läsning kan ha inom er förening och hur du kan vara en läsande förebild. Ni får ett besök av oss och (i mån av möjlighet) en lokal idrottsprofil som pratar om läsning och idrott. Tränaren får också ett materialpaket och ett webbinarium med stöd och tips.  

Tanken är inte att stjäla viktig tid från er träning. Istället vill vi hitta de luckor där läsning kan få plats och de sätt på vilket läsning också kan stöda er som lag! Det kan handla om ljudböcker under tänjningen, böcker med på bussresorna, prat om böcker när man värmer upp etc. Några minuter per träning är vad vi frågar efter.

Du som tränare behöver inte vara expert på läsning. Vi kan läsningen och ni känner ungdomarna. Det som behövs av dig är ett öppet sinne och en vilja att lyfta fram läsning i ungdomarnas liv.

Varför vill vi nå ut via idrottsföreningar?

För att skapa läsare i vårt samhälle måste de unga se läsning överallt, de måste se att de vuxna runtomkring dem läser. Det kan inte skolorna och biblioteken göra ensamma, de behöver hjälp från vuxna som de unga ser upp till. Tränaren är en central, positiv förebild i många ungas liv. Vad tränare säger tas emot på ett annat sätt än vad t.ex. modersmålsläraren eller bibliotekarien säger. Om tränaren ger en bok i handen och säger läs den här! Vad händer då? 

Anmäl ert intresse till projektet

Vi tar nu emot intresseanmälningar från föreningar och idrottslag som vill delta. Arbetet med lagen inleds vartefter de kommer med med start i februari 2021

Anmäl ert intresse här
Varför är läsning viktigt?

Läsning är viktigt för barn och unga och bra för alla. Läsning under skolåldern är starkt kopplat till skolframgång och förmågan att senare kunna ta del av samhället och också påverka det.  En läsare tränar koncentrationen, minskar stressen och utvecklar både sin förmåga att uttrycka sig och sin empati och förståelse av världen runt omkring sig. 

Läsning kan fungera som ett komplement till idrotten och som ett verktyg inom idrottsföreningar. Flera toppidrottare pratar om sin läsning. För den enskilda idrottaren kan läsning vara en väg till att bättre slappna av, motverka stress och balansera livet. Läsning om den egna idrotten och andra idrottares utmaningar kan också inspirera, lära och ge ungdomar ett språk för att uttrycka egna frågor och funderingar. 

Inom ett lag kan läsningen vara en ny väg för ungdomarna att knyta an till varandra och svetsa samman laget. Läsning och diskussion kan vara ett sätt för tränaren att vädra spänningar och jobba med gruppdynamiken.

Låter det intressant? Hör av dig till mig så berättar jag mera. 

Mikael Gros
Sydkustens Landskapsförbund
mikael.gros@sydkusten.fi
+358 50 3779664