EuroGames 2022

Den 27-30 juli ordnades EuroGames i Nijmegen, Nederländerna. EuroGames är ett helt inkluderande sportevenemang för människor runt hela Europa, speciellt riktat mot HBTQ+ personer. Idén med evenemanget är att arrangera ett idrottsevenemang dit alla är välkomna som sig själva, oavsett sexuell läggning eller nivån inom sporten. 

EuroGames ordnas varje år runt om i Europa, och under årets upplaga deltog fler än 2000 idrottare på olika nivåer. I Nijmegen ordnades 22 olika sporter, allt från dans och löpning till padel och bridge. Under evenemanget ordnas också ett antal andra sociala sidoaktiviteter för deltagarna.

Tarja Krum från Finlands Svenska Idrott befann sig under detta års upplaga på plats i Nijmegen för att ta del av evenemanget, och här under följer en sammanfattning om Euro Games höjdpunkter, samt på slutet en kort sammanfattning om vad till exempel föreningar och arrangörer kan lära sig från detta evenemang.


Öppen och glad stämning


För det första nämner Tarja att stämningen under EuroGames  överlag var jätte härlig. Alla var glada, öppensinnade och vänliga mot varandra. Man hälsade och hejade på alla, också sina motspelare. Sammanhållningen var starkt framme och man uppskattade varandra, berättar Tarja.

En stor bidragande faktor till den goda stämningen var antagligen att det utöver idrottsevenemangen också ordnades många sociala sidoaktiviteter som förde deltagarna samman, som till exempel konst och musik, men också en hel del annat. Alla dessa sociala evenmang var något som uppskattades stort av deltagarna. Det ordnades också både en öppningsceremoni  och  en avslutningsceremoni som också bidrog till den goda stämningen och gemenskapen


Tryggt och inkluderande evenemang


Något som Tarja nämner att hon ansåg som väldigt viktigt och fint under EuroGames var att det regelbundet lyftes fram att evenemanget ska vara tryggt och inkluderande. Det sades inte bara i skrift, utan det nämndes också med jämna mellanrum i högtalarna. Detta bidrog till att budskapet blev mycket mera närvarande och betydande än om det endast skulle stått i text. Deltagarna blev dagligen påminda om budskapet och kände att det blev konkret. Eftersom respekt inom idrott är något som också Finlands Svensk Idrott  arbetar för så menar Tarja att nästa steg vore att ta exempel av EuroGames på denna punkt. Konkret skulle det alltså betyda att i likhet med EuroGames lyfta fram budskapet om respekt inom idrott också muntligt under alla evenemang, så att människor också blir påminda om det när de är fysiskt på plats.

Det lyftes också fram varför det är viktigt att skapa trygga platser för alla, där alla kan vara öppet sig själva. Under EuroGames fanns en konstutställning som visade med flaggor och skrift i vilka länder det är förbjudet och straffbart att vara homosexuell. Detta ökar medvetenheten och förståelsen i att  varför det är viktigt att fokusera på att skapa trygga platser där var och en känner sig inkluderad och accepterad så som man är.

Foto: EuroGames


Mångfald


För EuroGames arrangörerna är mångfald hos talare, deltagarna och arrangörerna själva viktigt. EuroGames veckans  22 olika idrottsgrenar arrangerades till exempel alla av olika föreningar. Under veckan uppträdde också ett antal talare, och också där hade man fått in en stor mångfald hos personerna som talade. Detta lyfter Tarja upp som något mycket viktigt. Det leder bland annat till att alla känner att dom kan bli vad dom vill, med andra ord skapar det förebilder. Oavsett kön, etnicitet eller sexualitet kan du bli vad du vill, oavsett om det handlar om idrottare, ledare, talare, arrangör eller något annat. Att också konkret visa detta genom att inkludera en mångfald av människorna under evenemanget stärks också budskapet.

EuroGames arrangörerna arbetar  ständigt med att öka tävlingarnas  mångfald. I år var till exempel medelåldern under evenemanget just över 40 år. EuroGames arrangörerna önskar att i fortsättningen få med även yngre deltagare och därmed läggs nya grenar till tills EuroGames 2023, som hoppeligen  lockar yngre deltagare.

Angående mångfalden lyfter Tarja också upp att vem som helst kan komma på EuroGames, oavsett nivå. Idén med EuroGames är att alla ska känna att de kan delta. Man behöver inte ha någon elitsatsning eller uppnå ett visst resultat inom idrotten. Deltagarnas bakgrund varierade mycket, vissa kanske har tränat flera år på någon gren, medan vissa kanske enbart tränat en månad innan evenemanget. Alla från elit till nybörjare kan alltså delta, och detta är något som gör evenemanget unikt och fint. Tarja nämner också att till exempel inom pardansen så fanns det sådana som tidigare dansat på elitnivå i ”kvinna-man-par”, men som nu kommit till EuroGames för att få dansa till exempel ”man-man” eller ”kvinna-kvinna”. Under EuroGames finns inga begränsningar för deltagarna, utan alla kan delta på sin egen nivå enligt egna preferenser. Man kan också delta i flera olika grenar om man så vill.


Vad kan t.ex. föreningar lära sig av detta?

Arrangörerna under EuroGames skulle gärna se att arrangörer inom olika idrotter skulle komma till detta evenemang och ta del av tankar och inspiration, men eftersom alla inte har möjlighet att åka på plats så är nedan två konkreta tips på vad  föreningar och arrangörer kan lära sig av EuroGames evenemanget.

1. Visa med handlingar att evenemanget är inkluderande och tryggt.

För att göra budskapet mera närvarande räcker det inte med att bara nämna det i till exempel tävlingsinbjudan, utan Tarja uppmuntrar också till att nämna det muntligt ett flertal gånger så att deltagarna också hör det på plats. Också det att man handlar så som man säger är viktigt, att visa gott exempel. Olika fysiska objekt kan också bidra till att öka tryggheten för alla, till exempel under EuroGames så var hela Nijmegen stad fylld av regnbågsflaggor. Det gjorde budskapet ännu mera närvarande.

2. Sträva till att ha med en mångfald bland arrangörer, ledare, talare och andra aktörer.

Att skapa förebilder med en stor mångfald gör att alla känner sig accepterade och att de kan bli precis vad de vill.


Evenemangets hemsida: https://eurogames2022.eu/

Tilläggsinformation:

Tarja Krum, hållbarhetschef
+358406212560
tarja.krum@idrott.fi

Artikeln skriven av:

Alexandra Enlund, praktikant på Finlands Svensk Idrott
+358407303063
alexandra.enlund@idrott.fi


Kategorier:
Allmänt Respekt inom idrott