Årets tränare 2023

Ett stort grattis till Heidi & Tomi Furu – Årets Tränare 2023!

Heidi och Tomi Furu engagerar och inspirerar barn och unga på Åland att skida. De har tillsammans med Johanna Fellman startat upp Skidkul på Åland som idag är en växande året om-verksamhet för barn och juniorer och deras föräldrar. Heidi och Tomi vill få både barn och vuxna på Åland att röra på sig och de väcker en stor träningsglädje på området. Skidledarna har kapacitet och kompetens för vintersportträning och gör en stor ideell insats för skidåkningen på Åland.

årets sponsor: arcada

Studier på Arcada är starten på en spännande och unik resa där du både lär dig och växer som individ! Arcada erbjuder mångsidiga examensutbildningar på bachelor- och masternivå.

Utbildningen till idrottsinstruktör ger dig de mest omfattande studiemöjligheterna inom idrott på högskolenivå på svenska i Finland. Du får en bred kunskap i hälsofrämjande arbete, och kan specialisera dig på toppidrott och tränarskap.

På Arcada är det självklart att stöda dig som vill kombinera elitidrott med studier – dörren står öppen oavsett vilken utbildning du valt. Arcada erbjuder även träningsfaciliteter på eller i närheten av högskolan. Arcada önskar alla varmt välkomna!

Kategorier:
Allmänt