Ansök om Undervisnings- och kulturministeriets föreningsstöd i november!

Ansökningstiden är 1-30.11.2023 och ansökan är inte komplicerad att göra och rekommenderas att skrivas på svenska.

Utvecklingsstödet för föreningsverksamhet är avsett för att öka barns och ungas idrottshobbyer och för att utveckla en mångsidig organiserad motion och idrott. Understöd kan sökas av lokala, registrerade föreningar som ordnar motion och/eller idrott. Understödet beviljas mottagaren i form av ett specialunderstöd efter prövning. De beviljade summorna varierar mellan tusen och 25 000 euro.

Observera att de svenskspråkiga idrottsföreningarna i Finland har varit underrepresenterade i den här ansökan och att det lönar sig att ansöka om det här stödet. Åländska föreningar kan inte ansöka om föreningsstöd från UKM utan har en egen ansökningsprocess för stöd.

Infotillfälle

Ett infotillfälle ordnas av Undervisnings- och Kulturministeriet den 24.10. kl. 17.30-18.30 via Teams. Anmäl er till tillfället här


Den muntliga informationen på tillfället ges tyvärr på finska men de svenskspråkiga deltagarna får presentationsmaterialet på svenska och kan ställa frågor på svenska till ministeriets representant.

Mera information ger Henrika Backlund, generalsekreterare

henrika.backlund@idrott.fi

Kategorier:
Allmänt