Ny terminologi kring anpassad motion publicerades

Ett respektfullt bemötande sker bl.a. genom ett respektfullt språk. Därför har nu anpassade motionens terminologi uppdaterats till 2020-talet. 

Till anpassade motionens målgrupp hör ca 15% av Finlands befolkning. Det finns en viss försiktighet i användningen av termer som berör anpassad motion och paraidrott. En rädsla att  använda fel term, kränka någon eller att översätta termen fel från finska till svenska.

Men i november 2021 påbörjade Liikuntatieteellinen Seura ett projekt tillsammans med Sanastokeskus för att uppdatera terminologin tillsammans med en grupp experter inom  anpassad motion eller/och paraidrotts fältet. 

Projektets utgångspunkt var att klargöra begreppens betydelse(på finska) inte orden eller termerna. Under terminologi arbetet valdes 40 centrala anpassad motions och paraidrott begrepp som analyserades och definierades. På sommaren 2022 hade allmänheten också möjlighet att kommentera terminologi utkastet.

Terminologin koncentrerar sig på det finska språket men där hittas också motsvarigheterna till begreppen på både svenska och engelska. I terminologi dokumentet råd om vilka termer som inte borde användas t.ex. för att de är föråldrade eller kan upplevas som kränkande. I terminologiarbetet har det strävas efter att använda de språket som personer med någon funktionsnedsättning använder. Terminologin är menad för idrotts servicen, idrottsledare och lärare, forskare och överhuvudtaget till personer som behöver information om vilka termer som rekommenderas på detta fält. 

Det är otroligt viktigt att med jämna mellanrum uppdatera terminologin så att vi tillsammans kan använda ett språk som inte kränker utan är neutralt, jämlik och jämställd så att alla kan känna sig respekterade och välkomna. 

Arbetsgruppens deltagare: 

Aija Saari, Finlands Paralympiska Kommitté
Jukka Vetoniemi, Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri
Lauri Jaakkola, Finlands Paralympiska Kommitté
Lotta Nylund, Finlands Svenska Idrott
Piritta Asunta, Jyväskylä Jyväskylän Ammattikorkeakoulu, Likes
Sirpa Suhonen, Sanastokeskus
Toni Piispanen, Statens Idrottsråd
Vilja Sipilä, Liikuntatieteellinen Seura

Lotta Nylund vill också tacka följande personer för de svenskspråkiga term stödet: 

Anna Caldén, SAMS – Samarbetsförbundet kring funktionshinder rf 
Ira Jeglinsky-Kankainen, Yrkeshögskolan Arcada
Malin Grönros, Folkhälsan
Susanne Tuure, FDUV
Thomas Jalas, Finlands Paralympiska Kommitté

Bekanta dig med terminologin

Terminologin publicerades 19.1.2023 och hittas på Liikuntatieteellinen Seuras nätsida

Ladda ner terminologin

Kategorier:
Allmänt