Öppna dörren för fler -Hbtiq och idrott


Du kan ladda ner handboken till din dator genom att klicka på pilen i det vänstra hörnet av Issuu -fönstret.


Mångfalden av kön och sexuella läggningar är en naturlig del av idrottsverksamheten. Respekt och trygghet resulterar i bra gemenskap och ger bättre resultat. Vi hoppas att denna handbok ska ge dig kunskap i hur du tryggar idrottsupplevelsen för hbtiq- personer. Denna handbok ger tips på vilka insatser som kan göras på individnivå, i föreningen eller skolan, på förbundsnivå och inom kommunen. I slutet hittar du en ordlista över olika hbtiq-begrepp.

Ovet auki kaikille
– hlbtiq -näkökulma urheilussa


Voit ladata oppaan tietokoneellesi napsauttamalla nuolta (download) Issuu -ikkunan vasemmassa kulmassa.

Sukupuolen ja seksuaalisen suuntautumisen moninaisuus on luonnollinen osa urheilumaailmaa. Kunnioitus ja turvallisuus parantavat yhteenkuuluvuuden tunnetta ja tuloksia. Toivomme, että saat tästä oppaasta tietoa siitä, miten voit tehdä urheilusta turvallisen kokemuksen myös HLBTIQ-ihmisille. Tässä oppaassa on vinkkejä erilaisista toimista yksilötasolla, seuroissa ja kouluissa sekä liittotasolla ja kunnissa. Oppaan lopussa on HLBTIQ-käsitteitä avaava sanasto. 

Open the door for everyone – LGBTIQ and sport


You can download the guide to your computer by clicking the arrow in the left corner of the Issuu window.

The diversity of gender and sexual orientation is a natural part of sports. Respect and security create a healthy community and give better results. We hope that this guide will give you information on how to make LGBTIQ people feel more secure in sports. This guide includes tips on what you can do on an individual level, in the club or at school, at the federal level and within the municipality. A glossary of LGBTIQ concepts can be found at the end of this guide.