Fakta på bordet – ett verktyg för att kartlägga nuläget i din förening


Du kan ladda ner handboken till din dator genom att klicka på pilen i det vänstra hörnet av Issuu -fönstret.

Detta verktyg kan du använda när du vill arbeta med jämställdhets- och inkluderingsfrågor i din förening. Genom att göra en kartläggning får du fram siffror som ett konkret bevis på statistik av medlemmarna. Kartläggningen kan även hjälpa till att synliggöra föreningens möjligheter att utvecklas inom olika delområden.

När föreningen gör en kartläggning är det bra att komma ihåg att behålla ett fågelperspektiv och våga vara självkritisk och reflekterande. Då uppnår du bästa resultatet i idrottsutvecklingsresan.