Jämställdhet och likabehandling inom idrott


Du kan ladda ner handboken till din dator genom att klicka på pilen i det vänstra hörnet av Issuu -fönstret.


Denna guide ger tips på konkreta åtgärder på hur man kan arbeta med jämställdhet och likabehandling bland annat inom kommunikationen, utbildning, evenemang, tävlingar, beslutsfattning och rekrytering. Guiden är utarbetad av Luckans och Finlands Svenska Idrotts samarbetsprojekt På samma linje.